Ultima modificare: 27.07.2022

 

TERMENI SI CONDITII GENERALE

APLICABILI STAR TAXI CORPORATE

 

1. TERMENI SI CONDITII STAR TAXI CORPORATE

1.1. Prezentii Termeni si Conditii de folosire a aplicatiei informatice Star Taxi APP (in continuare denumiti “Termeni si Conditii”) au valoare obligatorie intre dvs. in calitate de Utilizator Corporate, astfel cum acest termen va fi definit in continuare, si Societatea Star Taxi APP S.R.L., in calitate de proprietar al aplicatiei informatice Star Taxi APP si titular de drepturi si obligatii in prezentii Termeni si Conditii, societate comerciala romana, legal infiintata si functionand in baza legilor romane, cu sediul social situat in Bucuresti, sector 6, str Splaiul Independentei, nr. 319, OB 152, J40/13115/2011, CUI RO 29300987, telefon 0732.592.210, email [email protected], cont IBAN RO77 INGB 0001 0081 9967 8910, deschis la ING Bank Unirii.

1.2. Prezentii termeni si conditii acopera accesul si folosirea de catre Utilizatorul Corporate a componentei “Star Taxi Corporate”, astfel cum aceasta este definita in continuare, precum si perioada precontractuala, intre depunerea unei cereri de inrolare de catre Utilizatorul Corporate si inchierea raporturilor contractuale. Utilizatorul Corporate va avea drepturi limitate, netransmisibile si neexclusive, cu privire la accesul si folosinta Dashboard Star Taxi, astfel cum acesta este definit mai jos, si respectiv, intr-o eventuala intelegere intre Parti, astfel cum aceastea sunt definite in continuare, in acest sens, contractarea si plata serviciilor de transport taxi intermediate prin utilizarea Star Taxi Corporate de catre Star Taxi APP S.R.L in beneficiul Utilizatorului Corporate.

1.3. Prezentii Termeni si Conditii Star Taxi Corporate au valoare obligatorie pe intrega durata de folosinta a Star Taxi Corporate (inclusiv efectele unei astfel de folosinta, ulterioare incetarii din orice motiv a folosintei Star Taxi Corporate dar nascute sau derivand din folosinta valida a Star Taxi Corporate) incepand de la data trimiterii de catre Utilizatorul Corporate a unei cereri de inrolare in Star Taxi Corporate. Utilizatorul Corporate declara si garanteaza ca accesul la si utilizarea Star Taxi Corporate, precum si a oricaror eventuale drepturi derivate (e.g. logo-uri, drepturi de proprietate intelectuala etc.) presupun in mod implicit deplina si fara reserve acceptare de catre Utilizatorul Corporate a prezentilor Termeni si Conditii Corporate.

1.4. Contractul dintre Parti se va considera incheiat si de natura sa produca efecte juridice doar dupa ce Star Taxi APP S.R.L. a acceptat cererea de inrolare a Utilizatorului Corporate si dupa semnarea de catre Parti a Termenilor si Conditiilor Speciale Star Taxi Corporate, astfel cum acestea sunt definite in cele ce urmeaza.

 

2. DEFINIREA UNOR TERMENI

 

“Termenii si Conditiile Star Taxi Corporate” Urmeaza a se intelege, functie de context, (i) impreuna Termenii si Conditiile Generale Star Taxi Corporate si Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate, sau (ii) oricare dintre Termenii si Conditiile Generale Star Taxi Corporate si Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate
“Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate” Urmeaza a se intelege documentul negociat si semnat intre Star Taxi APP S.R.L. si Utilizatorul Corporate prin care acestia completeaza restul de conditii contractuale date de Termenii si Conditiile Generale Star Taxi Corporate
“Termenii si Conditiile Client Star Taxi” Urmeaza a se intelege Termenii si Conditiile Star Taxi prin care clientii aplicatiei Star Taxi pot folosi aplicatia
“Cont Star Taxi Corporate” Urmeaza a avea intelesul dat de art. 3.8 punctul (i) din prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate
“Dashboard Star Taxi Corporate” Urmeaza a avea intelesul dat de art. 3.8 punctul (ii) din prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate
“Parte” Urmeaza a se intelege, dupa caz, Societatatea Star Taxi APP S.R.L. sau Utilizatorul Corporate
“Utilizator Corporate” Urmeaza a se intelege entitatea (in principiu, persoana juridica) titulara a drepturilor si obligatiilor Star Taxi Corporate
“Star Taxi Corporate” Urmeaza a se intelege toate drepturile si obligatiile ce decurg din Termenii si Conditiile Star Taxi Corporate

 

3. Descrierea si Inrolarea in Star Taxi Corporate

 

(A) Cererea de inrolare a Utilizatorului Corporate si aprobarea sa de catre Star Taxi APP S.R.L.

3.1. In vederea stabilirii relatiilor contractuale dintre Parti, Utilizatorul Corporate trebuie sa trimita mai intai catre Star Taxi APP S.R.L., in scris, o cerere de inrolare sau in format electronic (pe email) folosind modelul existent din aplicatia mobila Star Taxi sau de pe web site-ul Star Taxi APP S.R.L. (in continuare “Cererea de Inrolare”).

3.2. Star Taxi APP S.R.L., primind cererea de inrolare a Utilizatorului Corporate o va analiza potrivit criteriilor sale interne in vederea stabilirii unui rating si a unei bonitati potentiale a respectivului Utilizator Corporate. In vederea analizei interne pentru aprecierea cererii de inrolare a Utilizatorului Corporate, Star Taxi APP S.R.L. va putea sa o realizez atat direct cat si prin intermediul unor terte parti, functie de specificul informatiilor pe care Star Taxi APP S.R.L. le va considera necesare a fi verificate. Pe langa elementele specifice ce tin de Utilizatorul Corporate Star Taxi APP S.R.L. are dreptul de a verifica si orice alte elemente adiacente Utilizatorului Corporate cum ar fi (i) actionariatul si bonitatea si reputatia actionariatului, (ii) gradul de indatorare si istoric de plati actionari/asociati, (iii) riscul de insolventa actionari/asociati, (iv) afilierea cu sau implicarea directa sau indirecta in tranzactii cu concurenti ai Star Taxi APP S.R.L. etc.

3.3. Utilizatorul Corporate se declara de acord si va raspunde prompt si complet oricaror solicitari de furnizare de informatii primite din partea Star Taxi APP S.R.L. sau a unor terte parti implicate in numele si pe seama Star Taxi APP S.R.L. in ceea ce priveste procedurile interne ale Star Taxi APP S.R.L. de evaluare si acceptare/refuz a cererii de inrolare.

3.4. Pentru evitarea oricarui dubiu se prevede, si Utilizatorul Corporate se declara pe deplin de acord cu aceasta, ca Star Taxi APP S.R.L: are dreptul, exclusiv si discretionar, de a accepta sau nu orice cerere de inrolare primita de la un Utilizator Corporate. Astfel, un eventual refuz al unei cereri de inrolare nu da dreptul Utilizatorului Corporate refuzat la niciun fel de actiuni in justitie sau pretentii de orice fel, indiferent de cauza lor juridica sau teroria juridica pe care s-ar putea intemeia.

3.5. Prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate sunt obligatorii pentru Utilizatorul Corporate inclusiv in ceea ce priveste perioada pre-contractuala, incepand cu data trimiterii de catre Utilizatorul Corporate a cererii sale de inrolare in Star Taxi Corporate.

 

(B) Aprobarea cererii de inrolare; Negocierea si semnarea Termenilor si Conditiilor Speciale Star Taxi Corporate

3.6. Daca Star Taxi APP S.R.L. decide sa accepte cererea de inrolare a Utilizaroului Corporate, o astfel de acceptare va fi comunicata in scris sau pe email Utilizatorului Corporate impreuna cu invitatia de a negocia si semna Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate.

3.7. Contractul dintre Parti se va considera incheiat si va produce efecte juridice depline numai dupa (i) acceptarea cererii de inrolare si (ii) semnarea de catre Parti a Termenilor si Conditiilor Speciale Star Taxi Corporate prin care se definitiveaza si stabiliesc toate conditiile juridice si comerciale dintre Parti.

 

(C) Accesul la si folosinta Star Taxi Corporate

3.8. Dupa semnarea intre Parti a Termenilor si Conditiilor Speciale Star Taxi Corporate, dar nu mai tarziu de 7 zile de la aceasta, Star Taxi APP S.R.L.:

(i) va crea pentru Utilizatorul Corporate un Cont Star Taxi Corporate, prin care Utilizatorul Corporate se va putea conecta pe baza de username si password la Star Taxi Corporate. (“Cont Star Taxi Corporate”); si

(ii) va da acces Utilizatorului Corporate la o interfata web-based de comunicare si administrare speciale (denumita in cele ce urmeaza “Dashboard Star Taxi Corporate”) prin care Utilizatorul Corporate creaza si ulterior, eventual, modifica seturi predefinite de clienti, cu privilegii si limitari de acces si utilizare a Star Taxi Corporate sau curse individuale Star Taxi. Toti si orice clienti predefiniti de catre Utilizatorul Corporate isi vor deschide in prealabil conturi individuale de client in aplicatia Star Taxi Client iar acestea vor fi integrate in Contul Star Taxi Corporate.

3.9. Termenul aratat supra la art. 3.8. se va prelungi ori de cate ori apar chestiuni tehnice ce intarzie implementarea Contului Star Taxi Corporate sau a Dashboard Star Taxi Corporate. Partile se obliga sa coopereze rezonabil la nivel tehnic in vederea implementarilor aratate.

 

 4. Obiectul contractual

(A) Obiectul 

4.1. Obiectul contractual este dat de urmatoarele:

4.1.1. prin crearea Contului Star Taxi Corporate, permiterea accesului Utilizatorului Corporate la Dashboard Star Taxi Corporate si contractarea si administrarea de curse de taxi prin aplicatia Star Taxi. Facilitatile si Serviciile Oferite sunt detaliate in Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate. In lipsa aplicarii prevederilor art. 4.1.2. de mai jos, toate cursele de taxi sunt platibile de catre Utilizatorul Corporate si/sau subutilizatorii sai imediat dupa terminarea cursei de taxi. Pentru evitarea oricarui dubiu, drepturile acordate de Star Taxi APP S.R.L. sunt simple drepturi de folosinta, neexclusive si netransmisibile.

4.1.2. optional si in functie de intelegerea dintre Parti, astfel cum aceasta este consemnata in Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate, Star Taxi APP S.R.L. prin intermediul aplicatiei sale Star Taxi va contracta si plati pe seama Utilizatorului Corporate, cu respectarea limitei de creditare mentionata la art. 4.7 din prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate, cursele de taxi evidentiate pe o baza lunara in Contul Star Taxi Corporate al Utilizatorului Corporate. Se precizeaza prin prezenta ca in aceasta situatie Star Taxi APP S.R.L. va plati “pe seama” Utilizatorului Corporate costurile curselor ocazionate de folosirea Star Taxi Corporate imediat dupa exeutarea sau datorarea la plata a acestora si vor fi ulterior repercepute de Star Taxi APP S.R.L. de la Utilizatorul Corporate. Toate activitatile Star Taxi APP S.R.L. de la acest punct cad sub incidenta exceptarilor prevazute de art. 4 l din Legea nr. 209/2019 nefiind astfel necesara obtinerea autorizatiei pentru servicii profesionale de plata.

4.2. In considerarea celor prevazute la art. 4.1. supra, Star Taxi APP S.R.L. acorda accesul Utilizatorului Corporate la urmatoarele tipuri de actiuni si raportari:

(i) raport de activitate agregat pe o baza lunara functie de data/ora;

(ii) acordarea unor drepturi de administrare specifice si limitate prin intermediul Dashboard Star Taxi administratorilor desemnati pe baza de “username” si “password” indicati in acest scop de catre Utilizatorul Corporate;

(iii) gestionarea de catre Utilizatorul Corporate prin intermediul Dashboard Star Taxi a creeri de subutilizatori agreati, prin adaugarea acestora in aplicatia Star Taxi Corporate, sau, dupa caz, editarea acestora sau stergerea lor de la posibilitatea folosirii Star Taxi Corporate;

(iv) raport de acces si folosinta Star Taxi Corporate defalcat pe fiecare subutilizator creat de catre Utilizatorul Corporate (i.e. “istoric de activitati”);

(v) solicitari de transport taxi de la adrese predefinite, utilizand functiile de comanda web colectiva si numarul mobil al subutilizatorilor;

(vi) alte activitati sau raportari prevazute in Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate.

 

(B) Conditii de utilizare a Star Taxi Corporate

4.3. Star Taxi Corporate, prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate precum si Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate se vor aplica exclusiv pentru curse de taxi pentru calatori (i.e. transport persoane) (i) efectuate prin intermediul aplicatiei Star Taxi, (ii) folosind exclusiv functia de plata prin aplicatia Star Taxi, respectiv prin selectarea ca modalitate de plata in aplicatia Star Taxi Client a optiunii de “plata corporate” si (iii) eventual cu indeplinirea oricaror alte conditii stabilite prin Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate precum si Termeni si Conditii Speciale Star Taxi Corporate.

4.4. Star Taxi Corporate, prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate precum si Termeni si Conditii Speciale Star Taxi Corporate nu se vor aplica pentru curse de curierat sau transport marfa si manipulare si care nu vor putea fi plasate prin intermediul Star Taxi Corporate sau daca sunt totusi plasate in Star Taxi Corporate nu vor fi executate. De asemenea, platile realizate de sub-utilizatori prin alte metode decat modalitatea de plata prevazuta de art. 4.3. punctul (ii) supra vor avea drept efect ca toate cursele de taxi persoane aferente acestor plati vor fi considerate curse private si nu vor fi incluse in Star Taxi Corporate si nu vor face obiectul niciunui fel de raportari/actiuni prevazute la art. 4.2. supra.

4.5. Toti subutilizatorii creati de Utilizatorul Corporate, daca nu au deja conturi individuale de client al aplicatiei Star Taxi Client, vor trebui sa-si instaleze aplicatia Star Taxi Client si sa-si creeze conturi de client adecvate pentru folosirea aplicatiei Star Taxi. Toate si orice curse de taxi persoane realizate de catre subutilizatori prin Star Taxi Corporate (in care plata se face prin aplicatia Star Taxi, , respectiv prin selectarea ca modalitate de plata in aplicatia Star Taxi Client a optiunii de “plata corporate”) vor fi guvernate si le vor fi aplicabile Termenii si Conditiile Client Star Taxi, care se vor completa, unde este cazul cu prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate precum si Termeni si Conditii Speciale Star Taxi Corporate. Conturile de client generale (i.e. cele carora li se aplica Termenii si Conditiile Client Star Taxi) ale subutilizatorilor generate de Utilizatorul Corporate prin Dashboard Star Taxi vor avea aceste conturi associate Contului Utilizatorului Corporate; acestia, functie de limitarile si conditiile impuse de Utilizatorul Corporate sau agreate prin prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate precum si Termeni si Conditii Speciale Star Taxi Corporate, vor putea solicita curse de taxi persoane in cadrul Star Taxi Corporate apasand butonul “Star Taxi Corporate” (sau “plata corporate” sau orice alta variatie de identificare a acestei metode speciale de plata) din aplicatia client Star Taxi. Ori de cate ori, cursele de taxi ale subutilizarilor nu sunt prealuate prin intermediul Star Taxi Corporate sau cu nerespectarea oricaror conditii agreate intre Parti, atunci toate aceste curse vor fi datorate si platite de catre astfel de subutilizatori, ca regula, la terminarea curselor de taxi persoane.

 

(C) Conditii speciale de utilizare a Star Taxi Corporate

4.6. Va putea fi stabilita o valoare minimala si una maximala per cursa. Aceasta va face obiectul Termenilor si Conditiilor Speciale Star Taxi Corporate.

4.7. In considerarea obiectului contractual prevazut supra la art. 4.1.2., Utilizatorul Corporate va putea beneficia de serviciile prevazute la art. 4.1.2., iar Star Taxi APP SRL va putea fi obligata la prestarea serviciilor prevazute la art. 4.1.2. in limita unei valori maximale care va include toate cursele plasate (inclusiv TVA-ul aferent daca este cazul) de Subutilizatorii agreati de Utilizatorul Corporate prin Star Taxi Corporate in interiorul unei luni calendaristice (in continuare denumita “Limita de creditare”). Limita de creditare va face obiectul Termenilor si Conditiilor Speciale Star Taxi Corporate.

 

(D) Modificarea Termenilor si Conditiilor Star Taxi Corporate

4.8. Utilizatorul Corporate de declara de acord ca Star Taxi APP S.R.L. sa poata modifica in orice moment pe durata contractuala dintre Parti atat (i) Termenii si Conditiile Generale Star Taxi Corporate cat si (ii) Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate. Aceste modificari, care vor putea include inclusiv aspecte de ordin comercial sau financiar (e.g. consideratiile financiare datorata Star Taxi APP S.R.L. de catre Utilizatorul Corporate sau limite de creditare etc.) vor fi notificate direct in aplicatia Dashboard Star Taxi Corporate sau prin email (oricare dintre acestea) si vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la o astfel de notificare.

4.9. La randul sau, Utilizatorul Corporate, in termenul de 30 de zile aratat, va putea sa denunte contractul dintre parti, notificand in acest sens pe Star Taxi APP S.R.L., si sa nu mai foloseasca aplicatia Star Taxi Corporate, fara ca astfel Partile sa isi datoreze reciproc vreo compensatie de orice fel si indiferent de cauza sau teoria juridica pe care s-ar putea fundamenta. Pentru evitarea oricarui dubiu se prevede ca o eventuala denuntare unilaterala realizata in conditiile aratate nu va avea niciun efect in ceea ce priveste obligatiile nascute anterior denuntarii unilaterala.

4.10. In toate situatiile in care Utilizatorul Corporate nu denunta unilateral contractul, cu respectarea procedurii de mai sus, atunci noii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate si Termeni si Conditii Speciale Star Taxi Corporate vor intra automat in vigoare si vor fi pe deplin aplicabile intre Parti, fara vreo alta formalitate. Pentru evitarea oricarui dubiu se prevede ca Partile dau valoare de acceptare integrala a tacerii.

4.11. Utizatorul Corporate declara ca intelege si accepta pe deplin ca odata cu modificarea Termenilor si Conditiilor Star Taxi Corporate sunt si vor putea fi modificate si orice functionalitati, servicii sau caracteristici ale Star Taxi Corporate, acestea putand fii limitate, disfunctionalizate complet (i.e. scoase complet din Star Taxi Corporate), inlocuite cu functii/servicii echivalente sau adaugate functii/servicii noi.

 

5. Sume de plata si modalitati de plata. Alte aspecte financiare

5.1. Utilizatorul Corporate datoreaza Star Taxi APP S.R.L., in considerarea celor aratate la art. 4.1.1., o redeventa (in continuare “Redeventa”) ce va avea valoarea prevazuta in Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate.

5.2. Utilizatorul Corporate datoreaza Star Taxi APP S.R.L., in considerarea celor aratate la art. 4.1.2., pe o baza lunara, va plati catre Star Taxi APP S.R.L. (i) reperceperea valorii aggregate lunare a tuturor curselor efectuate de catre Star Taxi APP S.R.L. dar intermediate prin intermediul Star Taxi Corporate si platite pe seama Utilizatorului Corporate pentru luna de referinta si (ii) a unui comision (in continuare “Comisionul”), aplicat la valoarea agregata lunara a tuturor curselor platite pe seama Utilizatorului Corporate pentru luna de referinta si care   va avea valoarea prevazuta in Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate Star Taxi APP S.R.L. va emite doua facturi distincte, una pentru reperceperea valorii aggregate lunare a curselor de taxi platite pe seama Utilizatorului Corporate si una pentru Comision. La reperceperea valorii curselor se va tine seama de urmatoarele:

(a) cursele platite de Star Taxi APP S.R.L. pe seama Utilizatorului Corporate catre soferi de taxi/transportatori taxi  care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA vor fi repercepute la aceasta valoare si la care se va adauga TVA-ul corespunzator;

(b) cursele platite de Star Taxi APP S.R.L. pe seama Utilizatorului Corporate catre soferi de taxi/transportatori taxi  care sunt inregistrati in scopuri de TVA, vor fi repercepute in acelasi mod, si anume aceeasi valoare pentru baza de impozitare si TVA.

Factura de Comision va avea TVA-ul corespunzator adaugat.

5.3. In primele 5 zile ale lunii urmatoare pentru care se realizeaza facturarea, Star Taxi APP S.R.L. va pregati si trimite Utilizatorului Corporate (i) factura pentru Redeventa, potrivit prevederilor art. 5.1. si, daca este cazul, (ii) factura pentru Comision potrivit prevederilor art. 5.2 si (iii) factura pentru reperceperea valorii curselor prevazute de art. 4.1.2..

5.4. Ori de cate ori se face referire la sume in Euro, facturile se vor face in lei la cursul oficial de schimb leu/Euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data facturarii. Toate comisioanel bancare de plata sunt in sarcina Utilizatorului Corporate. Toate si orice speze bancare aferente platilor vor fi suportate de catre Utilizatorul Corporate.

5.5. Prin derogare de la toate si orice prevederi contrare, plata se va considera realizata la data creditarii conturilor bancare ale Star Taxi APP S.R.L. cu sumele integrale datorate.

5.6. Termenul de plata pentru facturile emise este prevazut in Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate. Pentruplata cu intarziere Utilizatorul Corporate datoreaza penalitati de intarziere   prevazute in Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate pentru fiecare zi de intarziere si cu precizarea expresa ca valoarea agregata a penalitatilor va putea depasi valoarea debitului asupra carora sunt calculate.

5.7. Sumele prevazute de art. 5.1. si respectiv 5.2. sunt fara TVA, astfel ca in masura in care Star Taxi APP S.R.L. datoreaza TVA, acesta se va adauga la sumele stabilite potrivit art. 5.1. si 5.2. supra.

5.8. Utilizatorul Corporate are obligatia de a verifica facturile emise impreuna cu rapoartele de suport ce au condus la emiterea facturilor si de a transmite, daca este cazul, orice fel de discrepante sau greseli de facturare nu mai tarziu de 5 zile de la data de emitere a fiecarei facturi sub sanctiunea considerarii acestei facturi si rapoartelor de sprijin ca fiind pe deplin si definitic acceptate de catre Utilizatorul Corporate.

5.9. Utilizatorul Corporate nu poate realiza niciun fel de compensari sau retineri a oricaror sume datoarate potrivit prezentilor Termeni si Conditii Star Taxi Corporate decat in baza unei intelegeri prealabile, exprese si scrise cu Star Taxi APP S.R.L.

 

6. Drepturi si Obligatii Star Taxi APP S.R.L.

6.1. Star Taxi APP S.R.L. are dreptul de a incasa la termen si integral toate sumele ce i se cuvin in conformitate cu prevederile art. 5 supra.

6.2. Star Taxi APP S.R.L. are dreptul de a suspenda accesul si folosinta Utilizatorului Corporate asupra Star Taxi Corporate si, in general, orice drepturi acordate acestuia in conditiile in care Utilizatorul Corporate inregistreaza orice intarzieri la plata oricaror sume de bani, intarzieri ce depasesc 5 zile fata de data cand erau datorate.

6.3.  Star Taxi APP S.R.L. are dreptul de a relua si extinde oricand in cursul executarii contractului cu Utilizatorul Corporate verificarile prevazute de 3.2. si 3.3. din prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate.

6.4. Star Taxi APP S.R.L. are dreptul sa modifice dupa cum va crede de cuviinta Termenii si Conditiile Star Taxi Corporate precum si orice servicii si functionalitati ale Star Taxi Corporate.

6.5. Star Taxi APP S.R.L. are obligatia de a consilia in mod rezonabil (de principiu in sistem “remote”) cu privire la aspectele tehnice initiale ce tin de implementarea Contului Star Taxi Corporate al Utilizatorului Corporate si modalitatea de utilizare a Dashboard-ului Star Taxi.

6.6. Sa asigure functionalitatea rezonabila a aplicatiei Star Taxi Corporate. Se prevede totusi ca toate si orice limitari, garantii de buna functionare aferente aplicatiei Star Taxi Client se vor aplica mutatis mutandis si in ceea ce priveste Star Taxi Corporate alaturi de orice alte limitari de raspundere sau garantii prevazute in prezentii Termeni si Conditii Star Taxi Corporate.

6.7. In masura in care Utilizatorul Corporate a optat si contractat cu Star Taxi APP S.R.L. pentru plata de catre Star Taxi APP S.R.L. pe seama sa (in conditiile aratate la art. 4.1.2. supra), Star Taxi APP S.R.L. se obliga sa implementeze si sa execute operatiile juridice necesare in vederea executarii art. 4.1.2. supra si facturarii agregate prevazute de art. 5.2.

6.8. Star Taxi APP S.R.L. are toate si orice alte drepturi si obligatii prevazute in Termenii si Conditiile Star Taxi Corporate sau la care acestia fac trimitere.

 

7. Drepturi si Obligatii ale Utilizatorului Corporate

7.1. Utilizatorul Corporate are dreptul de acces si folosinta a Contului Star Taxi Corporate si Dashboard-ul Star Taxi Corporate si de primire/generare, la cererea sa, a raportarilor/actiunilor prevazute de art. 4.2. supra.

7.2. Utilizatorul Corporate are dreptul, in masura in care Partile au convenit asupra celor prevazute de art. 4.1.2. supra, sa beneficieze de activitatile de contractare si plata pe seama sa realizate de Star Taxi APP S.R.L. in executarea prevederilor art. 4.1.2. supra.

7.3. Utilizatorul Corporate are dreptul de a beneficia de consultanta rezonabila din partea Star Taxi APP. S.R.L. (de principiu in sistem “remote”) cu privire la aspectele tehnice initiale ce tin de implementarea Contului Star Taxi Corporate al Utilizatorului Corporate si modalitatea de utilizare a Dashboard-ului Star Taxi.

7.4. Utilizatorul Corporate are obligatia de a lua masurile tehnice cerute de Star Taxi APP S.R.L. de natura sa faca posibil accesul si utilizarea Star Taxi Corporate.

7.5. Utilizatorul Corporate are obligatia de a face la timp si complet toate platile aferente, potrivit art. 5 supra.

7.6. Utilizatorul Corporate are obligatia de a respecta toate si orice drepturi de proprietate intelectuala ale Star Taxi APP S.R.L. si/sau orice afiliati ai sai.

7.7. Utilizatorul Corporate are obligatia de a folosi cu buna credinta si pentru scopuri comerciale legitime (e.g. evidentierea si gestionare conforme ale nevoilor de transport taxi persoane) ale organizatiei sale atat Contul Star Taxi Corporate si Dashboard-ul Star Taxi Corporate.

7.8. Utilizatorul Corporate are obligatia sa se asigure si sa ia masuri ca acessul si utilizarea de catre Utilizatorul Corporate (sau oricare dintre subutilizatorii sai) a Star Taxi Corporate sau oricare dintre componentele de Cont Star Taxi Corporate sau Dashboard-ul Star Taxi Corporate nu incalca si nu intra in conflict cu niciun fel de obligatii legale sau conventionale ale Utilizatorului Corporate fata de terte parti sau cu drepturi de orice fel ale unor terte parti.

7.9. Utilizatorul Corporate are obligatia de a desemna un administrator in vederea accesarii si operarii si administrarii din partea sa a Star Taxi Corporate. Star Taxi APP S.R.L. va furniza credentialele necesare (password si username) Utilizatorului Corporate si acesta se va asigura ca aceste credentiale vor fi tinute in conditii de deplina securitate.

7.10. Utilizatorul Corporate are obligatia de a utiliza Contul Star Taxi Corporate si Dashboard-ul Star Taxi Corporate cu deplina diligenta si sa nu permita accesul la acestea decat persoanelor sale autorizate. Utilizatorul Corporate va lua toate masurile tehnice, legale si organizatorice de natura sa nu permita in niciun fel (i) accesul unor persoane neautorizate si/sau (ii) folosinta necorespunzatoare din punct de vedere tehnic si comercial, a Contului Star Taxi Corporate si Dashboard-ul Star Taxi Corporate.

7.11. Utilizatorul Corporate are obligatia de a-si mentine sau mari ratingul de credit la nivelul initial stabilit cu Star Taxi APP S.R.L. prin Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate.

7.12. Utilizatorul Corporate declara si garanteaza ca a inteles ca Star Taxi APP S.R.L. nu este sub nicio forma implicat in contractul de transport taxi persoane si ca astfel, toate si orice raspunderi juridice rezultate din sau deduse din contractul de transport taxi de persoane ii vor privi pe transportatorul/soferul taxi si clientul subtutilizatorul cu excluderea oricaror si tuturor formelor de raspundere juridica pentru Star Taxi APP S.R.L., angajatii, administratorii, asociatii, consultantii acestuia in relatia cu subutilizatorii Corpoarte si Utilizatorul Corporate.

7.13. Utilizatorul Corporate declara ca a inteles si este intru-totul de acord cu garantiile si limitarile de raspundere ale Star Taxi APP S.R.L. si celorlate entitati mentionate expres in prezentii Termeni si Conditii Star Taxi Corporate si in mod deosebit cele aratate mai jos la art. VIII.

7.14.  Utilizatorul Corporate are toate si orice alte drepturi si obligatii prevazute in Termenii si Conditiile Star Taxi Corporate.

 

8. Garantii oferite de Star Taxi APP S.R.L.; Limitari de raspundere

8.1. Star Taxi APP S.R.L. furnizeaza Aplicatiei Star Taxi Corporate „CA ATARE„ , respectiv „ASA CUM ESTE DISPONIBIL„, fara nicio reprezentare sau aprobare si fara vreo garantie, fie ea expresa sau implicita. Star Taxi APP S.R.L. nu da niciun fel de garantii si nu isi asuma nciun fel de raspunderi de functionare continua si neintrerupta a Aplicatiei Star Taxi Corporate sau parti din aceasta (e.g. Star Taxi Corporate Dashboard) precum si cu privire la functionarea continua si neintrerupra a oricaror alte aplicatii dezvoltate sau folosite de Star Taxi APP S.R.L (e.g. Aplicatia Star Taxi Client sau Star Taxi Sofer).

8.2. Star Taxi APP S.R.L nu declara si nu ofera nicio garantie Utilizatorului Corporate sau oricaror subutilizatori Corporate ai acestuia ca Aplicatia Star Taxi Corporate sau oricaror alte aplicatii dezvoltate sau folosite de Star Taxi APP S.R.L (e.g. Aplicatia Star Taxi Client sau Star Taxi Sofer)  va raspunde asteptarilor Utilizatorului Corporate si/sau subutilizatorilor Corporate altfel decat s-a prevazut explicit in cadrul prezentilor Termeni si Conditii Star Taxi Corpoarte si nici ca functionalitatea Aplicatiei Star Taxi Corporate sau oricaror alte aplicatii dezvoltate sau folosite de Star Taxi APP S.R.L (e.g. Aplicatia Star Taxi Client sau Star Taxi Sofer) va fi la timp, sigure sau fara erori si/sau ca defectele vor fi corectate sau ca Aplicatia Star Taxi Corporate sau oricaror alte aplicatii dezvoltate sau folosite de Star Taxi APP S.R.L (e.g. Aplicatia Star Taxi Client sau Star Taxi Sofer), produsele din cadrul acestei aplicatii sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de virusi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interactioneaza direct sau indirect.

8.3. Partile stabilesc ca niciuna dintre ele nu va fi raspunzatoare fata de cealalta cu privire le orice fel de pierderi indirecte sau derivate si nici de cele ce tin pierderea de afaceri sau de oportunitati, intreruperi de activitate, pierderi de date, venituri sau profituri daca acestea decurg din sau in legatura cu utilizarea Aplicatiei Star Taxi Corporate sau oricaror alte aplicatii dezvoltate sau folosite de Star Taxi APP S.R.L (e.g. Aplicatia Star Taxi Client sau Star Taxi Sofer).

8.4. Star Taxi APP S.R.L nu va raspunde in niciun fel pentru corectitudinea datelor furnizate de catre terte parti sau de efectele folosirii unor astfel de date.

8.5. Star Taxi APP S.R.L nu garanteaza disponibilitatea in vreun fel a serviciilor de transport taxi persoane si nu isi asuma niciun fel de raspundere in acest sens. Intreaga raspundere pentru calitatea si caracteristicilor curselor de transport taxi persoane sunt si vor ramane in sarcina soferului de taxi sau transportatorului taxi autorizat. Utilizatorul Corporate precum si orice subutilizatori Corporate vor adresa toate si orice plangeri legate de executarea/neexecutarea curselor de taxi direct autoritatilor publice competente legal si cu atributii de resort. Pentru evitarea oricarui dubiu, Star Taxi APP S.R.L., prin prezentii Termeni si Conditii Star Taxi Corporate nu ofera, nu vinde, nu intermediaza servicii de transport, activitatile sale constand exclusiv in serviciile mentionate la art. 4.1.din prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate.

8.6. Star Taxi APP S.R.L nu va fi in niciun fel raspunzatoare pentru folosirea in mod inadecvat sau necorespunzator a Contului Star Taxi Corporate sau a Star Taxi Corporate Dashboard.

8.7. Star Taxi APP S.R.L nu este obligata nici din punct de vedere legal si nici din punct de vedere ethnic de a verifica daca (i) o eventuala cursa de taxi are sau nu caracter privat si nu ar fi in mod normal acoperita de catre Utilizatorul Corporate sau (ii) identitatea sub-utilizatorului logat cu credentialele corespunzatoare este cea reala sau in mod fals sau eronat asumata. In toate aceste situatii Utilizatorul Corporate este singurul raspunzator, inclusive fata de Star Taxi APP S.R.L. in raport de care va trebui sa acopere eventualele remuneratii, potrivit art. 5 supra.

8.8. Răspunderea Star Taxi APP SRL pentru orice eventuale pierderi sau daune suferite de către Utilizatorul Corporate ca urmare a utilizării Star Taxi Corporate, nu va depasi Comisionul efectiv încasat de Star Taxi APP SRL de la Utilizatorul Corporate, în cele 3 luni anterioare datei la care a apărut revendicarea.

 

9. Protectia Proprietatii Intelectuale

9.1. Toate si orice drepturi de proprietate intelectuala care apartin Star Taxi APP S.R.L. (inclusiv asupra Aplicatiei Star Taxi Corporate sau oricaror alte aplicatii dezvoltate sau folosite de Star Taxi APP S.R.L (e.g. Aplicatia Star Taxi Client sau Star Taxi Sofer) sunt si raman proprietatea acestuia. De asemenea, orice drepturi derivate sau drepturi asupra oricaror materiale pregatitoare care se nasc in cursul executarii prezentilor Termeni si Conditii Star Taxi Corporate vor fi proprietatea Star Taxi APP S.R.L.

9.2. Drepturile la marca si la denumirile comerciale apartinand fiecareia dintre Parti se recunosc si se cuvin fiecareia dintre aceste Parti. In masura in care Star Taxi APP S.R.L. in implementarea prezentilor Termeni si Conditii Star Taxi Corporate are nevoie de a folosi denumirea comerciala sau drepturile la marca ale Utilizatorului Corporate, acesta acorda Star Taxi APP S.R.L. pe perioada necesara (care nu va putea fi mai lunga decat perioada de valabilitate contractuala stabilita in temeiul prezentilor Termeni si Conditii Star Taxi Corporate) o licenta neexclusiva, netransmisibila si gratuita

 

10. Confidentialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal

10.1. Partile vor mentine confidentiale prevederile Termenilor si Conditiilor Star Taxi Corporate precum si orice elemente tehnice si/sau financiare ce tin de executarea contractuala a prezentilot Termeni si Conditii Corporate. Clauza de confidentialitate prezenta acopera si orice actionari/asociati, angajati, consultanti si/sau avocatii ai Partilor, acestea asigurandu-se in prealabil, prin mijloace legale cel putin la fel de puternice precum cele continute in prezentii Termeni si Conditii Star Taxi Corporate, ca toate persoanele anterior aratate vor respecta la randul lor confidentialitatea si ca accesul lor la datele confidentiale se va face pe o baza de nevoie reala de cunoastere a acestora (i.e. need to know basis).

10.2. Pe intreaga durata de executare a Termenilor si Conditiilor Star Taxi Corporate se va aplica Politica de Securitate a Datelor cu Caracter Personal a Star Taxi APP S.R.L. si disponibila la adresa https://www.startaxi.com/privacy-policy/ .

 

11. Renuntari exprese facute de Parti

11.1. Utilizatorul Corporate declara ca renunta in mod expres la posibilitatea de a invoca teoria impreviziunii prevazute de art. 1.271 Cod Civil si respectiv forta majora prevazuta de art. 1.351 Cod Civil, in ceea ce priveste obligatiile de plata a oricaror sume de bani.

 

12. Termen contractual. Incetarea relatiilor contractuale

12.1. Prezentele relatii contractuale se considera incheiate pe durata nedeterminata incepand cu nasterea lor potrivit art. 3.7. din prezentii Termeni si Conditii Generale Star Taxi Corporate.

12.2. Prezentele relatii contractuale pot inceta prin denuntare unilaterala, facuta de oricare dintre Parti, in baza unei notificari scrise prealabile de cel putin 30 de zile mai inainte ca incetarea sa devina efectiva. Incetarea relatiilor contractuale prin denuntare unilaterala nu are si nu va avea niciun fel de efect asupra drepturilor si obligatiilor nascute pana la data cand incetarea devine efectiva.

12.3. Pentru incalcarea oricarei obligatii esentiale de catre o Parte, cealalta Parte are dreptul de a rezilia unilateral prezentele raporturi contractuale, in baza unei simple notificari scrise si fara posibilitatea acordarii vreunei perioade de gratie si fara interventia in vreun fel a instantelor de judecata sau arbitrale. Cu titlu de exemplificare, vor avea caracter esential obligatiile de plata sau cele de mentinere a scoring-ului de credit al Utilizatorului Corpoarte.

12.4. Se clarifica faptul ca la incetarea in orice fel a raporturilor contractuale dintre Parti toate si orice servicii sau executari din partea Star Taxi APP S.R.L. ale obligatiilor Star Taxi Corporate vor inceta, dupa cum vor inceta si toate si orice drepturi (inclusive cele de acces si folosinta) ale Utilizatorului Corporate la Star Taxi Corporate.

 

13. Clauze Finale

13.1. Prezentii Termeni si Conditii Star Taxi Corporate sunt guvernati si vor fi interpretati potrivit dreptului roman

13.2. Partile vor incerca rezolvarea amiabila a oricaror dispute. In masura in care rezolvarea amiabila nu este posibila, competenta de solutionare va apartine in toate cazurile, instantelor de judecata competente material de la sediul Star Taxi APP S.R.L.

13.3. Partile isi vor face comunicarile in scris, fiind acceptate inclusiv comunicarile prin email. Datele de contact vor fi cele trecute in Termenii si Conditiile Speciale Star Taxi Corporate. Pentru perioada precontractuala vor fi avute in vedere datele de contact publice, alternativ cu cele furnizate in acest scop de catre Parti.

13.4. Partile recunosc forta majora si cazul fortuit ca si cauze de neraspundere juridica. Cu toate acestea, Partile exclude incidenta fortei majore/cazului fortuit cu privire la orice obligatii de plata a unor sume de bani.

13.5. Prezentii Termeni si Conditii Star Taxi Corporate reprezinta unica intelegere intre Partile mentionate aici si inlocuieste orice alte acorduri si/sau intelegeri anterioare intre Parti referitoare la obiectul prezentilor Termeni si Conditii Star Taxi Corporate.

13.6. Prin conventia expresa a Partilor, nulitatea sau inaplicabilitatea eventuala a unei clauze din Termenii si Conditiile Star Taxi Corporate este limitata la aceasta si nu afecteaza in nici un caz celelalte dispozitii contractuale. In acest caz, Partile se obliga sa negocieze cu buna credinta in scopul de a stabili o noua dispozitie asupra careia sa existe acord reciproc, care va inlocui dispozitia nula sau inaplicabila si care, cat mai curand posibil, va produce efecte valabile intentiilor exprimate in Termenii si Conditiile Star Taxi Corporate.

13.7. Nici o renuntare cu privire la orice incalcare sau nerespectare a prezentilor Termeni si Conditii Star Taxi Corporate, indiferent daca cealalta Parte are cunostinta de aceasta sau nu, nu va fi considerata renuntare referitoare la orice incalcare ulterioara sau o incalcare de o natura similara sau diferita. Nicio practica statornicita intre Parti nu va produce niciun fel de efecte juridice decat daca ea face obiectul unui act aditional scris.