REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI STAR TAXI

„6 lei pentru comenzile corporate”

 

  1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania „6 lei pentru comenzile corporate”,  (denumita in continuare Campania) este desfasurata si organizata de catre SC Star Taxi APP SRL (denumita in continuare Organizatorul), o societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Str. Splaiul Independentei, Nr 319, OB 152, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13115/2011, avand Codul Unic de Inregistrare RO29300987 si numarul 36174 in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

1.2. Participantii din cadrul Campaniei sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament Oficial” sau „ Regulamentul”)

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul: https://www.startaxi.com/x6leicard/, de asemenea este disponibil, in mod gratuit, oricarui utilizator al aplicatiei Star Taxi Driver (i) in baza unui apel telefonic cu tarif normal la numarul 0732.592.210, disponibil 24 / 7; (ii) la cerere, la sediul organizatorului; (iii) prin trimiterea unei solicitari scrise pe mail la [email protected]  sau prin posta, in atentia organizatorului la sediul social al acestuia (mentionat la punctul 1.1, de mai sus), pe toata durata de desfasurare a campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

1.5. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi implementate, realizate si operate de catre Organizator.

1.6. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in toate orasele din Romania in care aplicatia este diponibila.

 

3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 30.06.2024, ora 18:00:01 – 31.07.2024, ora 23:59:59 (denumita in continuare Perioada Campaniei).

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor de la punctul 1. al prezentului Regulament Oficial.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice si persoanelor juridice, colaboratori ai aplicatiilor Star Taxi: colaborarea este certificata prin existenta unui Contract de Prestari Servicii sau Termenii si Conditii incheiat intre Organizator si Participant, acesta din urma este fie titular al Contractului de Prestari Servicii, fie coleg (certificat prin actele necesare la contract).

4.2. La aceasta Campanie nu au dreptul de participare urmatoarele persoane:

– prepusii (inclusiv, fara a se limita la angajatii Organizatorului)

– membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (copiii, parinti, sot, sotie, frate, sora)

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.

4.4. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din Campanie, fara ca Organizatorii sa fie obligati sa ii anunte pe cei invalidati in prealabil.

 

5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. In cadrul Campaniei se acorda urmatoarele premii pentru toate orasele:

  1. 6 lei pentru fiecare comanda corporate onorata pentru toti participantii care ating pragul de 90 de comenzi pe perioada campaniei.
  2. 3 lei pentru fiecare comanda corporate onorata pentru toti participantii care ating pragul de 60 de comenzi pe perioada campaniei.

5.2. Valoarea totala estimata a premilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 40.000 RON cu TVA inclus.

5.3. in cazul refuzului unui Castigator de a beneficia de Premiul castigat asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

5.4. Premiile se vor acorda in termen de 5 zile de la terminarea campaniei dupa verificarea castigatorilor, iar sumele datorate vor fi transferate in conturile bancare puse la dispoztie de participanti. Participantii au obligatia de a ne pune la dispozitie contul bancar in care doreste sa incaseze premiul obtinut, altfel acesta va fi virat in contul bancar in care sunt incasate sumele pentru platile cu cardul pe care il are inregistrat in platforma StarTaxi.

 

6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Campania se desfasoara pe pe teritoriul Romaniei, in toate orasele din Romania in care aplicatia este diponibila, pentru toti soferii colaboratori care au activat sau isi activeaza in timpul campaniei posibilitatea de a incasa prin card direct in aplicatie si au un pachet contractual activ pe toata perioada campaniei.

6.2. Un Colaborator al aplicatiei Star Taxi Driver este inscris automat in campanie in momentul in care indeplineste urmatoarele conditii:

– sa indeplineasca Conditiile de participare stipulate la punctul 4., al prezentului Regulament Oficial;

– sa fie activ pentru incasarea contravalorii curselor de taxi cu cardul direct prin plata in aplicatie cat si pentru comenzile cash.

6.3  Colaboratorii Star Taxi care nu au activa plata in aplicatie pot oricand sa-si activeze aceasta optiune si sunt automat inscrisi in camapanie din moment ce au activa aceasta optiune.

6.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

 

7. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1. Premiile vor fi acordate in maxim 5 zile de la terminarea campaniei dupa verificarea castigatorilor si stabilirea premiilor.

7.2. Participantii vor fi anuntati pe parcursul campaniei, cat si la finalul acesteia, cu numarul de comenzi pe care l-au onorat la momentul respectiv inclusiv in aplicatia de sofer.

 

8. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR

8.1. La finalul campaniei va fi sfabilita lista castigatorilor prin scoaterea unui raport cu comenzile corporate onorate de toti participantii la campanie.

8.2. Premiile de la punctul 5.1. punctele 1) si 2) vor fi transferate in contul bancar pus la dispozitie de participanti. Fiecare comanda corporate onorata cu plata in aplicatie va fi inmultita cu suma aferenta pragului depasit si se va stabili valoarea premilui pentru fiecare castigator al campaniei.

8.3. Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic sau vor fi notificati in aplicatie de catre Organizator, in maxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si Castigatori.

8.4. Pentru ca un Participant sa fie desemnat ca si Castigator al unui Premiu descris la punctul 5.1., acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

– sa indeplineasca conditiile de participare stipulate la punctul 4;

– sa poata fi contactat la numarul de telefon mobil inregistrat in aplicatia Star Taxi sau sa contacteze Organizatorul in urma notificarii primite de la acesta;

– pentru validarea si inmanarea Premiului, Castigatorul trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului actul de identitate

– sa puna la dispozitia organizatorului contul bancar in care sa fie virata suma castigata, altfel aceasta va fi virata in contul bancar pe care il are inregistrat in aplicatia StarTaxi pentru incasarea sumelor comenzilor cu plata cu cardul in aplicatie.

8.5. Lista Castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.startaxi.com si va fi actualizata zilnic. Totodata castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook a Organizatorului.

 

9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanei, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de catre Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.

9.2. Organizatorul prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la integritatea contului / conturilor Utilizatorilor. Existenta vreunui litigiu cu privire la dreptul de proprietate al acestora nu va influenta acordarea Premiului de catre Organizator participantului care a revendicat Premiul in conformitate cu prevedereile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.

9.3. Organizatorul prezentei Campanii nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu Castigatorii care nu au raspuns in timp de 5 zile apelului de revendicare a Premiilor.

9.4. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

– Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

– Participantul este constient de conditiile normale si conditiile legale de utilizare a Premiului si poate face uz de acesta fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale si / sau a celor din jur;

– Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea Premiului;

9.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

– eventuale dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

– erori in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii Premiului sau la imposibilitatea identificarii unui Castigator;

– imposibilitatea unui Castigator de a intra in posesia Premiului din motive independente de Organizator;

– cazurile in care Castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

– situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul preconizat conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

9.6. Organizatorul Campaniei:

– nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre Castigator;

– este exonerat de catre Castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu Premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii;

– nu este raspunzator de eventuale prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu Premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

– isi rezerva dreptul de a redistribui Premiul sau de a nu il mai distribui in cazul in care Castigatorul refuza Premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii Premiului;

9.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective for fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant din Campanie, care prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri afecteaza bunul mers al Campaniei.

 

10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la Bugetul de Stat conform legislatiei in vigoare.

 

11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

11.2. Organizatorul garanteaza tuturor participantilor din cadrul Campaniei urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

11.3. Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresata Organizatorului, trimisa la adresa acestuia mentionata la punctul 1. din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

11.4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana avizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

  1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre terti carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform litera (a) sau (b) si, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.5. Dreptul de opozitie: orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti in asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea Castigatorilor, inmanarea premiilor Castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

11.7. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si Castigator, inmanarii si primirii Premiului.

11.8. La momentul inmanarii premiului, participantii isi pot exprima acordul cu privire la includerea datelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in scopul realizarii de rapoarte statistice, al informarii participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator, precum si in alte scopuri, mentionate in documentul scris prin care este exprimat acordul.

 

12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1.  Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin afisarea pe site-ul www.startaxi.com.

 

13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane compentente din Bucuresti.

13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor trimite catre SC Star Taxi App SRL cu sediul in Bucuresti, sector 6, Str. Splaiul Independentei, Nr 319, OB 152, in termen de maxim 5 zile de la data publicarii tuturor Castigatorilor validati. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio constestatie.

13.3. Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

– numele, domiciliul / resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;

– prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia

 

14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carei aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a isi indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

14.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

– pierderea bazelor de date care contin lista participantilor inscrisi;

– avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

– tentativa de frauda a mencanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

– orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

14.4. Expunerea din articolul de mai sus nu este limitata, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

15. SESIZARI

15.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de mail [email protected] sau telefonic la numarul 0732.592.210, numar cu tarif normal disponibil 24/7.

 

16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe https://www.startaxi.com/regulament-campanie-6-lei-pentru-comenzile-corporate/ sau poate fi solicitat la numarul de telefon 0732.592.210, numar cu tarif normal disponibil 24/7 sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise, prin posta, in atentia Organizatorului la sediul social al acestuia, mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

16.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.