Actualizat la: 17/05/2024

Termeni si conditii de folosire ai aplicatiei informatice StarTaxi Sofer

Va multumim pentru interesul aratat pentru aplicatia Star Taxi App dezvoltata si operata de catre societatea Star Taxi App S.R.L..
Pe toata durata folosirii aplicatiei Star Taxi va obligati sa respectati urmatorii termeni si conditii:
 1. Termenii si Conditiile de folosire ai aplicatiei informatice Star Taxi APP– Valoare contractuala obligatorie

1.1. Prezentii Termeni si Conditii de folosire ai aplicatiei informatice Star Taxi APP (in continuare denumiti “Termeni si Conditii”) au valoare obligatorie intre dvs. in calitate de utilizator, si Societatea Star Taxi APP S.R.L., in calitate de proprietar al aplicatiei informatice Star Taxi APP si titular de drepturi si obligatii in prezentii Termeni si Conditii, societate comerciala romana, legal infiintata si functionand in baza legilor romane, cu sediul social situat in Bucuresti, sector 6, str Splaiul Independentei, nr. 319, OB 152, J40/13115/2011,CUI RO 29300987, telefon 0732.592.210, email [email protected], cont IBAN RO77 INGB 0001 0081 9967 8910, deschis la ING Bank Unirii.

1.2. Prezentii Termeni si Conditii au la baza oferta facuta de catre Societatea Star Taxi APP S.R.L., in conformitate cu dispozitiile art. 1.188 Cod Civil, iar prin acceptarea acestora de catre dvs. capata valoare contractuala obligatorie intre Societatea Star Taxi APP S.R.L. si dvs.. Pentru evitarea oricarui dubiu se prevede ca prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de catre dvs. urmeaza a se intelege acceptarea neconditionata de catre dvs. in sectiunea de “Autentificare” a versiunii in vigoare a Termenilor si Conditiilor. Folosirea Aplicatiei Star Taxi este permisa numai in termenii si conditiile prevazute in prezentii Termeni si Conditii.

1.3. Continutul Termenilor si Conditiilor se pot modifica unilateral oricand de catre Societatea Star Taxi APP S.R.L.Intrarea in vigoare a noului continut al Termenilor si Conditiilor se va face prin acceptarea noii versiunii a acestora de catre dvs., in modalitatea aratata la art.1.2. supra, cu efecte pentru viitor.

1.4. In situatia in care doriti sa va dezabonati si sa nu mai fiti tinuti de Termenii și Condițiile sau doriți să dezactivati contul creat în Aplicatia Star Taxi, vă rugăm să ne solicitați în scris dezactivarea contului deja creat. În cazul în care contul dvs. de Șofer a fost creat de către Transportatorul cu care colaborați și cu care aveți o relație de muncă, precizăm că vom dezactiva contul dvs. sau nu vom crea unul nou în măsura în care există o solicitare in acest sens din partea angajatorului dvs. si acesta este partner contractual al Star Taxi APP S.R.L. si cel care a solicitat inrolarea dvs. in aplicatia Star Taxi. Pentru evitarea oricarui dubiu se prevede ca dezabonarea dvs, nu are niciun efect in ceea ce priveste efectele juridice produse in perioada sau in legatura cu perioada in care ati fost inregistrati in Aplicatia Star Taxi.

 1. Definitii termeni folositi
 • “Aplicatia Star Taxi”reprezinta partea din aplicatia dezvoltata de catre Star Taxi APP S.R.L sub numele “Star Taxi”, respectiv (i) modulul “Sofer”, sectiunea din acesta compatibila cu sistemul de operare al telefonului mobil al Soferului/Transporatorului, in masura in care acesta este compatibil cu Aplicatia Star Taxi, conform celor precizate in prezentii Termeni si Conditii, precum si (ii) parte din aplicatia web Star Taxi, disponibila Soferului si/sau Transportatorului prin acces la Internet. Pentru evitarea oricarui dubiu anumite servicii sau functionalitati din Aplicatia Star Taxi se pot modifica sau pot sa nu mai fie furnizate in orice moment, la deplina discretie a Star Taxi APP S.R.L.
 • “Autorizatii de Transport” – reprezinta toate si orice autorizatii, licente, permise, avize sau inscrisuri similare emise de autoritatile competente conform prevederilor Legii nr. 38/2003 si care dau dreptul Soferilor si/sau Transportatorilor, astfel cum acestea sunt definiti in continuare, sa execute servicii de transport persoane in regim de taxi, conform prevederilor Legii nr. 38/2003.
 • “Client” – reprezinta persoana fizica sau juridica care foloseste in mod legal Aplicatia Star Taxi, prin insusirea prezentilor Termeni si Conditii.
 • “Transportator” – reprezinta transportatorul taxi astfel cum acesta este definit de prevederile Legii nr. 38/2003.
 • “Termeni si Conditii” – Reprezinta prezentii Termeni si Conditii impreuna cu toate si orice alte inscrisuri la care se face trimitere si se precizeaza ca fac parte integranta din acestea.
 • “Serviciile Star Taxi” – Inseamna serviciile mentionate la art. 5 din prezentii Termeni si Conditii.
 • “Serviciile Suplimentare Star Taxi” – Inseamna serviciile suplimentare mentionate la art. 5 din prezentii Termeni si Conditii.
 • “Star Taxi APP S.R.L.”Societatea STAR TAXI APP SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr 319, OB 152, Intrarea III, Sema Parc, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13115/2011, CUI RO29300987, cont bancar IBAN IBAN RO77 INGB 0001 0081 9967 8910 deschis la ING sucursala Unirii, reprezentata de Dl. Vicol Moldoveanu, in calitate de administrator.
 • “Sofer” – Inseamna sofer de taxi in conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003.
 • “Utilizator” – Inseamna oricare dintre Clienti, Soferi si/sau Transportator, dupa caz.
 • “Zona de Autorizare” – Reprezinta zona geografica si legala pentru care Transportatorul are dreptul de a presta Servicii de Transport, in conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, si in masura in care Aplicatia Star Taxi este disponibila in mod legal intr-o astfel de zona.
 1. Abonarea la Aplicatia Star Taxi

3.1. Utilizatorii trebuie sa furnizeze o serie intreaga de inscrisuri si informatii de natura sa creeze un cont pe Aplicatia Star Taxi si au obligatia de a comunica imediat catre Star Taxi APP S.R.L. orice modificari ale acestora, inclusiv in ceea ce priveste valabilitatea/nevalabilitatea, prelungirea duratei sau a oricarui alt element, inlocuirea sau invalidarea in orice fel a acestora. Star Taxi APP S.R.L. isi rezerva dreptul, insa nu va fi in niciun fel obligata, sa poata solicita si alte inscrisuri si informatii suplimentare. Urmatoarele inscrisuri si informatii minimale trebuie puse la dispozitie de catre Utilizatori: permis de conducere, carte de identitate, atestat pentru transport persoane in regim de taxi, autorizatie taxi.

3.2. Odata acceptati Termenii si Conditiile si furnizarea informatiilor prevazute de art. 3.1 pentru crearea contului dvs., Societatea Star Taxi APP S.R.L. va va trimite intr-un timp rezonabil, in mod gratuit, urmatoarele elemente de suport pentru folosirea in bune conditii a aplicatiei Star Taxi APP: nume utilizator, parola si link descarcare aplicatie Star Taxi Sofer.

 1. Conditii de folosire ai Aplicatiei Star Taxi
 • Conditii Generale de folosire ai Aplicatiei Star Taxi

4.1. (i)Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul, declara si garanteaza ca a obtinut in mod valid si ca detine in mod valabil toate si orice Autorizatii cerute de legislatia aplicabila pentru desfasurarea Serviciilor de Transport. Pe intreaga durata contractuala Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul se obliga sa mentina valide toate aceste Autorizatii si sa informeze de indata Star Taxi App S.R.L. cu privire la orice anulare, incetare de valabilitate sau revocare sau invalidare in orice fel a oricareia dintre Autorizatii. De asemenea, Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul va declara daca este inregistrat sau nu in scopuri de TVA. Ori de cate ori, in cursul folositii Aplicatiei Star Taxi Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul isi schimba acest statut (e.g. devine platitor de TVA) atunci Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul, are obligatia de a notifica si anunta de indata cu privire la aceasta pe Star Taxi APP S.R.L. punand la dispozitia Star Taxi APP S.R.L. si toate si orice dovezi solicitate de Star Taxi APP S.R.L. in acest sens.In toate situatiile in care Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul, pierde, ii sunt anulate, revocate si/sau invalidate orice avize, autorizatii etc. Star Taxi APP S.R.L. este pe deplin indreptatita sa suspende si/sau sa inceteze de indata colaborarea cu un astfel de Soferul si/sau, dupa caz, Transportator si sa nu mai permita accesul si folosinta la Aplicatia Star Taxi (sau orice parti din acesta), in tot sau in parte, cu caracter temporar sau permanent a unui astfel de Sofer si/sau, dupa caz, Transportator.

(ii)  Avand in vedere obligatia de a avea un contract valid de dispecerizare, potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003, prin prezenta, Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul, declara si garanteaza ca a obtinut in mod valid si ca detine in mod valabil un contract de dispecerizare. Fara a aduce atingere celor aratate mai sus la punctul (i), in cazul in care un dispecerat autorizat sesizeaza Star Taxi APP S.R.L. cu privire la orice incetare a unui contract de dispecerizare al unui Sofer si/sau, dupa caz, Transportator, Star Taxi APP S.R.L. va putea inceta de indata colaborarea cu un astfel de Sofer si/sau, dupa caz, Transportator si aplica orice alte masuri prevazute de prezentii Termeni si Conditii. De asemenea, Star Taxi APP S.R.L. va putea inceta sau suspenda colaborarea (dar nu va putea fi obligat la acestea) cu orice Sofer si/sau, dupa caz, Transportator in masura aparitiei oricarui incident (de exemplu, neplata la zi a taxelor de dispecerizare) care fara a se califica drept un caz de incetare/revocare a contractului de dispecerizare este suficient de grav (in aprecierea excelusiva a Star Taxi APP S.R.L.) pentru a periclita statutul respectivului Sofer si/sau, dupa caz, Transportator, sau capacitatea sa de a respecta toate si orice conditii legale necesare pentru exercitarea legala a transportului public de persoane in regim de taxi. Pentru o mai buna aplicare a acestor prevederi, Star Taxi APP S.R.L. are dreptul de a mandata inclusiv dispeceratele la care sunt arondati astfel de Soferi si/sau, dupa caz, Transportatori in vederea monitorizarii, identificarii situatiilor si aplicarii sanctiunilor prevazute de prezentul articol.

4.2. Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul, declara si garanteaza ca va respecta pe intrega durata de abonare si folosire a Aplicatiei Star Tax toate si orice norme legale incidente activitatilor ce implica abonarea la si folosirea Aplicatiei Star Taxi, inclusiv (dar fara a se limita la) cele referitoare la prestarea serviciilor de transport taxi si legislatia conexa, plata taxelor si impozitelor, legislatia incidenta platilor curselor de taxi cu cardul etc. Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul, declara si garanteaza ca accepta in mod expres ca Star Taxi APP S.R.L. are tot dreptul (dar nu si obligatia) de a solicita si orice alte aurtorizatii, avize, permise suplimentare celor cerute de legea aplicabila Serviciilor de Transport.

 • Conditii privind capacitatea de exercitiu a Soferului precum si conditiile referitoare la Transportator

4.3. Pentru abonarea in si folosirea Aplicatiei Star Taxi veți transmite datele/inscrisurile solicitate în conformitate cu politica internă a Star Taxi APP S.R.L. sau ale obligațiilor legale incidente și veți garanta cu privire la veridicitatea lor, pe toată durata de valabilitate a acestora. În cazul în care vă aflați într-o relație de muncă cu un Transportator iar folosirea de catre dvs. a Aplicatiei Star Taxi se face in temeiul unui raport contractual intervenit intre un astfel de Transportator si Star Taxi APP S.R.L., există posibilitatea ca anumite date sau inscrisuri să fie deja furnizate de Transportator, caz în care obligația dvs. este să verificati aceste date sau inscrisuri depuse de Transportator din perspectiva corectitudinii și valabilității lor; aveti obligatia de a ne aduce la cunostinta orice eventuale inadvertente, greseli etc. in legatura cu astfel de date si/sau inscrisuri.

4.4. Pentru abonarea in si folosirea Aplicatiei Star Taxi de catre un Transportator se va impune verificarea puterilor de reprezentare ale personei/persoanelor care angajeaza Transportatorul, fie in calitate de reprezentant legal, fie in calitate de reprezentant conventional. Astfel, veți furniza informații cu privire la identitatea societară a Transportatorului, împreună cu orice alte documente cerute în cadrul politicii interne a Star Taxi APP S.R.L. sau a obligațiilor legale care revin Star Taxi APP S.R.L. și veți garanta veridicitatea acestora, pentru întreaga lor perioadă de valabilitate.

4.5. In toate situatiile, pe baza informatiilor furnizate de Sofer, ca o masura intermediara, Star Taxi APP S.R.L. va lista transportatorul si dispeceratul la care Soferul este arondat pe baza de contract individual de munca si/sau dispecerizare. Listarea acestora presupune verificarea, intre altele, a onorabilitatii lor, a bunei lor reputatii, a potentialelor riscuri de asociere negativa cu Star Taxi APP S.R.L. si/sau Aplicatia Star Taxi, a impactului, direct sau indirect, negativ pe care asocierea cu acestia l-ar putea avea fata de Star Taxi APP S.R.L. si/sau Aplicatia Star Taxi. De asemenea, in procesul de listare se va tine seama de orice actiuni curente sau trecute de concurenta neloiala sau care, in opinia rezonabila a Star Taxi APP S.R.L., ar impacta sau ar putea impacta negativ activitatea si buna reputatie a Star Taxi APP S.R.L. si/sau Aplicatia Star Taxi, precum si de orice comunicari publice ale acestora (inclusiv actionariatul, administratorii, directorii si ceilalti membri din managementul acestora), trecute sau prezente, in legatura cu Star Taxi APP S.R.L. si/sau Aplicatia Star Taxi. Soferul declara si garanteaza ca a inteles ca listarea transportatorului/dispeceratului la care acesta este angajat si/sau dispecerizat este o etapa esentiala si prealabila, in absenta careia acesta nu va putea fi inrolat in Aplicatia Star Taxi.

4.6. Colectarea, stocarea si prelucrarea oricaror date cu caracter personal in executarea oricaror drepturi si obligatii aferente prezentilor Termeni si Conditii se vor face in deplina comformitate cu Politica de Protectie a Datelor cu Caracter Personal, parte integranta din prezentii Termeni si Conditii.

 • Conditii tehnice minime de accesare si utilizare ale Aplicatiei Star Taxi

4.7. Aplicatia Star Taxi poate functiona pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tabletă) cu sistem de operare Android și care îndeplinește următoarele condiții:

(a) dispozitivul are chipset GPS;

(b) dispozitivul are toate opțiunile specifice funcționării active optime, respectiv:

(i) opțiunea GPS activată;

(ii) toate serviciile de localizare activate;

(iii) opțiunea de date mobile activată.

(c) sistem de operare Android min 5.0

4.8. Aplicatia Star Taxi este compatibilă cu oricare dintre rețelele mobile cu conexiune de date mobile 3G sau 4G din Romania.

4.9. Pentru probleme in activarea Aplicatiei Star Taxi va rugam sa va adresati call center-ului Star Taxi APP S.R.L., parte din Serviciile Suplimentare Star Taxi.

4.10. Desi Star Taxi APP SRL a depus eforturi pentru asigurarea accesibilitatii si utilizarii interfetei tehnice incluse in Aplicatia Star Taxi prin internet („online”) a informatiilor aferente Aplicatiei Star Taxi, Star Taxi APP S.R.L. nu raspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator (Sofer, Transportator, si/sau Client) cu interfata tehnica inclusa in Aplicatia Star Taxi pentru accesarea/furnizarea online a Serviciilor Star Taxi. Fara a aduce atingere celor aratate anterior Star Taxi APP S.R.L. NU GARANTEAZĂ funcționarea contului Șoferului și/sau a oricărei funcționalități ale Aplicatiei Star Taxi in situatii in care

 • dispozitivul Soferului folosește pentru conectarea la rețelele wireless Internet;
 • orice alte aplicații neautorizate de Star Taxi APP S.R.L. sunt instalate pe dispozitivul Șoferului și modifică parametrii normali de funcționare ai aplicației (de ex. Fake GPS);
 • în mod specific, dacă pe dispozitivul Șoferului pe care este instalată Aplicatia Star Taxi, sunt instalate și alte aplicații sau programe software care intervin sub orice formă în timpul funcționării normale ale Aplicatiei Star Taxi, modificând oricare dintre parametrii acesteia, Star Taxi APP S.R.L. nu garantează funcționarea platformei, iar șoferul respectiv poate fi sancționat prin întreruperea (temporara sau permanenta) a utilizării Aplicatiei Star Taxi.

4.11. Ca o conditie esentiala in vederea inrolarii si folosirii Aplicatiei Star Taxi, Soferul si/sau Transportatorul are/au obligatia de a lua toate masurile (i) tehnice, (ii) juridice si (iii) comerciale cerute de Star Taxi APP S.R.L. pentru a permite in mod legal plata curselor de taxi prin Aplicatia Star Taxi, potrivit prezentilor Termeni & Conditii. Pentru Soferii si/sau Transportatorii Autorizati deja inrolati in Aplicatia Star Taxi, prezenta se va aplicata treptat in termen de 14 zile de la data notificarii trimise in orice fel(inclusiv prin instiintare operative prin telefon) in acest scop de catre Star Taxi APP S.R.L. si in situatia neconformarii accesul si folosinta Aplicatiei Star Taxi va fi sistat.

4.12. Star Taxi APP S.R.L. face eforturi de modernizare constanta a Aplicatiei Star Taxi in acord cu cerintele din piata si ca atare isi rezerva dreptul de a inova si modifica dupa cum crede de cuviinta atat Aplicatia Star Taxi cat si prezentii Termeni & Conditii. Soferul si/sau, dupa caz, Transportatorul, declara si garanteaza ca este/sunt pe deplin de acord cu aceasta.

 1. Aplicatia Star Taxi. Serviciile Star Taxi. Serviciile Suplimentare Star Taxi

5.1. In considerarea platii redeventelor prevazute de prezentii Termeni si Conditii, Star Taxi APP S.R.L. acorda, dupa caz, Soferului si/sau Transportatorului, o licenta cu privire la Aplicatia Star Taxi care este:

 • neexclusiva;
 • netransmisibila;
 • temporara, pe durata pentru care s-a platit redeventa corespunzatoare
 • limitata teritorial la Zona de Autorizare;
 • pentru un singur dispozitiv;

5.2. Licenta asupra Aplicatiei Star Taxi este acordata exclusiv in sensul desfasurarii de catre Sofer si/sau Transportator a unor Servicii de Transport in Zona Autorizata. Aplicatia Star Taxi permite realizarea de servicii de intermediere de transport, intre Transportatori si Clientii lor (“Serviciile Star Taxi”). Star Taxi APP S.R.L. publica Solicitarile de Transport trimise de către Clienți prin intermediul Aplicatiei Star Taxi aflati in proximitatea unui Sofer, care respectă prevederile/condițiile impuse de acești Termeni și Condiții. Aplicatia Star Taxi nu garanteaza in niciun fel primirea de comenzi de catre un Sofer. Star Taxi APP S.R.L. se angajează să remedieze în cel mai scurt timp posibil orice defecțiuni legate de funcționarea Aplicatiei Star Taxi sau orice neconcordanțe între datele furnizate în Solicitarea de Transport de către Client și datele publicate în Aplicatia Star Taxi.

5.3. Pentru evitarea oricarui dubiu se stabileste ca publicarea Solicitarilor de Transport va tine seama de un set de criterii stabilite prin Aplicatia Star Taxi (cum ar fi rating-ul fiecarui Sofer, distanta la care se afla acesta in raport de un Client sau orice alti parametri stabiliti in Aplicatia Star Taxi si care pot fi schimbati, modificati, inlocuiti in orice moment de catre Star Taxi APP S.R.L.) pentru publicarea de Solicitari de Transport). Mai mult, Soferul si Transportatorul declara si garanteaza ca le-a fost comunicat si sunt de acord ca intreaga conduita si istoricul folosirii (inclusiv punctajul primit de la Clienti) anterioare a Aplicatiei Star Taxi de catre fiecare Sofer poate constitui un criteriu folosit de catre Star Taxi APP S.R.L. in modalitatea de configurare a publicarii Solicitarilor de Transport. Pentru Star Taxi APP S.R.L. calitatea serviciilor de transport nu ii poate fi indiferenta. Cum atractivitatea Aplicatiei Star Taxi este in directa corelatie cu calitatea serviciilor de transport, fara a aduce atingere celor precizate anterior, Soferul si Transportatorul declara si garanteaza in mod expres ca sunt pe deplin de acord ca Clientii sa le poata acorda un rating si sa le poata lasa un feedback cu privire la calitatea serviciilor de transport contractate prin intermediul Aplicatiei Star Taxi. O medie a rating-ul Soferului si/sau Transportatorului va fi furnizată printr-un link în contul de Șofer, aceasta urmand a fiind vizibilă în Aplicația Star Taxi si furnizata astfel spre consultare de catre Clienti. Star Taxi APP, cand va considera ca este cazul, nu va tine seama de rating-ul respectiv si/sau feedback-ul asigurate de catre unii Clienti sau pentru anumite curse de transport taxi solicitate si/sau efectuate, in mod deosebit atunci cand e vorba de folosirea abuziva de catre Clienti a sistemului de rating si feedback. Rating-ul lasat de un Client este considerat data personala si se stocheaza in conformitate cu legislatia europeana si poate fi inactivat doar in conditiile in care contine limbaj licentios, ura rasiala, jigniri sau instigare la incalcarea legislatiei sau se dovedeste a fi neadevarat cu situatia de fapt. Suplimentar rating-ului anterior aratat, Star Taxi APP isi rezerva dreptul de a masura, evalua si/sau cuantifica si folosi in configurarea Aplicatiei Star Taxi si orice alte aspecte ce tin de activitatea sau modalitatea de folosire de catre Soferi si/sau Transportatori a Aplicatiei Star Taxi, inclusiv modul cum acestia au acceptat, refuzat, interactionat si/sau finalizat, dupa caz, solicitarile de servicii de transport taxi.

5.4. Toate si orice drepturi de proprietate intelectuala aferente Aplicatiei Star Taxi sunt si raman ale Star Taxi APP S.R.L. Soferii si/sau Transportatorii declara si garanteaza ca vor respecta intru-totul drepturile Star Taxi APP S.R.L. asupra Aplicatiei Star Taxi si, fara a aduce atingere generalitatii si intinderii acestei obligatii, nu vor:

 • realiza niciun fel de copiere a Aplicatiei Star Taxi, in tot sau in parte;
 • realiza niciun fel de actiuni de decompilare a Aplicatiei Star Taxi, in tot sau in parte;
 • realiza niciun fel de actiuni de reverse engineering a Aplicatiei Star Taxi, in tot sau in parte;
 • realiza niciun fel de opera derivate din Aplicatia Star Taxi;
 • încerca sa intre, în orice mod, în conținutul Aplicatiei Star Taxi si nu vor șterge sau modifica prin orice modalități materialele și/sau informațiile livrate prin intermediul Aplicatiei Star Taxi;
 • încerca de a testa sau scana vulnerabilitatea oricărui sistem din Aplicatia Star Taxi, accesând orice servere sau servicii din Aplicatia Star Taxi, indiferent daca sunt sau nu publice, fără autorizarea prealabila a Star Taxi APP S.R.L.;
 • încerca de a interveni în funcționarea serverelor de găzduire sau a Aplicatiei Star Taxi prin orice moduri, inclusiv atacarea lor prin „flooding” sau „DOS”;
 • utiliza nicio adresa de e-mail publicata prin intermediul Aplicatiei Star Taxi pentru distribuirea lor pe listele de e-mail sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale nesolicitate („spaming”) sau în orice alt scop decât trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al proprietarilor acestora;
 • realiza niciun alt fel de activitati ilicite sau interzise in alt fel, inclusiv acele utilizari ce vor fi ulterior declarate ca interzise de catre Star Taxi APP S.R.L., fie ca urmare a modificarii prezentilor Termeni si Conditii, fie prin comunicari de orice fel.

5.5. Star Taxi APP S.R.L. furnizeaza, cu caracter auxiliar si discretionar licentei Aplicatiei Star Taxi si urmatoarele Servicii Suplimentare Star Taxi:

 • call center disponibil la tel: +40 732 592 210 in intervalul orar 24/7.
 • adresa de mail [email protected]

5.6. Serviciile Star Taxi pot fi modificate in orice moment, la deplina discretie a Star Taxi APP S.R.L. iar modificarile vor deveni obligatorii prin modificarea prezentilor Termeni si Conditii. Serviciile Suplimentare Star Taxi pot fi modificate si intrerupte de catre Star Taxi APP S.R.L. in orice moment, cu efect imediat, fara a mai fi nevoie de modificare prezentilor Termeni si Conditii.

 1. Redevente Datorate. Politici de marketing ale Star Taxi APP S.R.L.

6.1. Pentru licenta Aplicatiei Star Taxi precum si pentru oricare dintre serviciile furnizate de catre Star Taxi APP S.R.L., Soferul si/sau Transportatorul datoreaza redevente. Redeventele sunt datorate functie de diversele categorii de produse/pachete furnizate. Soferul si/sau Transportatorul declara si garanteaza ca sunt de acord ca (i) Star Taxi APP S.R.L. are dreptul de a modifica in orice moment tipurile de pachete disponibile inclusiv prin adaugarea unora noi sau discontinuitatea unora disponibile pana atunci, (ii) preturile la pachetele disponibile se pot modifica in orice moment, la libera decizie a Star Taxi APP S.R.L., si aceste modificari vor intra imediat in vigoare (fara insa ca astfel de modificari se se aplice pentru pachetele deja achizitionate de Sofer si/sau Transportator si aflate in executie), (iii) disponibilitatea geografica a pachetelor precum si preturile pachetelor sunt stabilite de catre Star Taxi APP S.R.L. si ele pot varia in functie de diverse criterii (inclusiv diferente de localizare geografica – de exemplu, preturi diferite pentru acelasi tip de pachet de la o localitate la alta). Preturile pachetelor sunt stabilite de Star Taxi, la libera sa decizie, si acestea tin seama inclusiv de diferentele date de posibilele incasari ale Soferilor si/sau Transportatorilor prin folosirea Aplicatiei Star Taxi (deduse, de exemplu, din diferentele de tarif per km existente intre diferitii Soferi) precum si de orice alte criterii pe care Star Taxi APP S.R.L. ar putea decide sa le considere (cum ar fi de exemplu optiunea Soferului si/sau Transportatorului pentru acceptarea de plata cu cardul prin Aplicatia Star Taxi sau anumite caracteristici tehnico-constructive sau de curatenie sau de aspect general ale autovehiculului cu care se inregistreaza in Aplicatia Star Taxi). Optiunea pentru un tip de pachet sau altul este facuta de Sofer si/sau Transportator si trebuie obligatoriu confirmata de catre Star Taxi APP S.R.L., care, cu ocazia unei astfel de confirmari sau ulterior acesteia va comunica individual Soferului si/sau Transportatorului pretul pentru pachetul aprobat. La acest moment Star Taxi APP S.R.L. ofera urmatoarele tipuri de pachete:

a) Pachet Basic pre-paid 30 de zile doar Aplicatie Star Taxi Sofer;

b) Pachet Basic 4G pre-paid 30 de zile Aplicatie StarTaxi Sofer + Sim Internet 4G.

Obs. Preturile si detaliile suplimentare ale pachetelor pot fi consultate in Anexa 4 si Anexa 5.

6.2. Prin plata unuia dintre pachetele pre-paid aratate la art. 6.1. supra Soferul si/sau Transportatorul beneficiaza de licenta Aplicatiei Star Taxi precum si serviciile aferente pentru perioada aratata. Dupa data incasarii integrale a redeventei pre-paid de la Sofer si/sau Transportator, Star Taxi APP S.R.L. va realiza activarea in termen de cel mult 24 [douazecisipatru] de ore de la data cand Soferul sau Transportatorul a comunicat catre Star Taxi APP S.R.L. realizarea si referinta platii redeventei. Nefolosirea Aplicatiei Star Taxi de catre Sofer si/sau Transportator  sau folosirea sa discontinua in cadrul duratei sale de valabilitate nu da vreun drept de restituire a redeventelor platite (in tot sau in parte) si obliga Soferul si/sau Transportatorul la achizitionarea unui nou pachet pre-paid daca doreste licentierea si folosinta in continuare a Aplicatiei Star Taxi.

6.3. Prin derogare de la orice prevederi legale contrare, plata redeventei se considera legal facuta numai (i) la data creditarii integrale a contului Star Taxi APP S.R.L.cu nr. IBAN RO77 INGB 0001 0081 9967 8910 deschis la banca ING Bank sau (ii) dovada platii efectuate prin partenerul de plati Self Pay. Platile partiale nu vor fi luate in considerare.

6.4. Pentru evitarea oricarui dubiu redeventa este datorata indiferent daca Aplicatia Star Taxi este folosita sau nu. Astfel, nefolosirea Aplicatiei Star Taxi nu da vreun drept de ramburs al redeventei platite sau de micsorarea sa in orice fel (de exemplu, pro rata, in functie de cat a fost folosita in intervalul temporal preplatit).

6.5. Orice modificari de redevente se vor comunica si vor deveni efective dupa publicarea lor in Termeni si Conditii.

6.6. Star Taxi APP S.R.L. va putea (insa nu va fi sub nicio forma obligata) sa acorde diverse forme de motivare a Soferilor si/sau Transportatorilor, functie de propria politica de marketing, inclusiv prin acordarea de discount-uri la redeventele practicate. Acestea vor fi comunicate prin Aplicatia Star Taxi sau vor fi facute publice prin alte modalitati de comunicare (e.g. web site-ul Star Taxi APP S.R.L.).

6.7. Soferul si/sau Transportatorul recunosc drept valide si facturile in forma electronica nesemnate si nestampilate de catre Star Taxi APP S.R.L. si de asemenea, recunosc drept valida si angajanta din punct de vedere juridic, incarcarea facturilor in contul de utilizator, rubrica “Facturi”, deschis pe numele Soferului si/sau Transportatorului cu ocazia inrolarii in Aplicatia Star Taxi si a fara a mai fi necesara vreo transmitere fizica (prin posta sau in orice alt fel) a respectivei facturi.

6.8. Toate si orice retentii precum si eventuale compensatii facute de catre Sofer si/sau Transportator sunt interzise (inclusiv in ceea ce priveste folosirea in continuare a Aplicatiei Star Taxi).

6.9. Soferul si/sau Transportatorul recunosc dreptul Star Taxi APP S.R.L. de a face orice operatiuni de compensare (functie de inregistrarile contabile ale Star Taxi APP S.R.L. si prin raportare la orice pretentii ale Star Taxi APP S.R.L., chiar nerecunoscute sau chiar contestate de catre Sofer si/sau Transportator). Acest drept este recunoscut exclusiv Star Taxi APP S.R.L. Star Taxi APP S.R.L. poate permite Soferului si/sau Transportatorului sa-si compenseze obligatii banesti specifice pe care le au fata de Star Taxi APP S.R.L. (e.g. plata abonament) cu sume incasate de acestia in considerarea curselor de taxi efectuate. O astfel de facilitate de compensare va fi facuta disponibila exclusiv de catre Star Taxi APP S.R.L. in Aplicatia Star Taxi, Soferul si/sau Transportatorul  putand opta pentru folosirea sa. In masura in care, pentru realizarea compensarii este nevoie de implicarea unei Platforme de Plata (astfel cum aceasta este definita in Anexa nr. 2 la prezentii Termeni si Conditii) se va considera ca Soferul si/sau Transportatorul imputernicesc irevocabil Star Taxi APP S.R.L. si (in masura necesara) o astfel de Platforma de Plata in vederea conpensarii integrale sau partiale a obligatiilor de plata fata de Star Taxi APP S.R.L.De asemenea, in masura in care Platforma de Plata va avea orice alte solicitari de acceptare expresa sau similar pentru a permite compensarea, Soferul si/sau Transportatorul se obliga ca la prima si simpla cerere a Star Taxi APP S.R.L. sa semneze si sa puna la dispozita Star Taxi APP S.R.L. astfel de acceptari exprese sau similar. Astfel de facilitati de compensare pot fi oricand modificate sau incetate discretionar de catre Star Taxi APP S.R.L. astfel de modificari, incetari devenind efective de la simpla lor publicare actualizata in Termeni si Conditii. 

6.10. Partile stabilesc un drept conventional de imputatie a platii care va fi facuta exclusiv de catre Star Taxi APP S.R.L..

6.11.  Soferul si/sau Transportatorul recunosc dreptul Star Taxi APP S.R.L. de a folosi, in orice moment, mai ales in ceea ce priveste platile cu card-ul prin Aplicatia Star Taxi agenti de procesare de plati sau agenti de plata iar Soferul si/sau Transportatorul se obliga sa intre in relatii contractuale distincte cu aceste terte parti in vederea folosirii Aplicatiei Star Taxi. De asemenea, Star Taxi APP S.R.L. are dreptul de a inceta in orice moment colaborarea cu astfel de terte parti si/sau de a incepe colaborari cu alte terte parti, Soferul si/sau Transportatorul urmand a intra in relatii contractuale proprii cu acestia. Pentru a se evita orice dubiu Soferul si/sau Transportatorul declara in mod expres (i) ca Star Taxi APP S.R.L. este si va ramane in orice moment un tert fata de orice contracte sau orice alte aranjamente legale ce implica Soferul si/sau Transportatorul, pe de-o parte, si astfel de terte parti specializate, pe de alta parte, si (ii) ca Soferul si/sau Transportatorul sunt singurii obligati in relatie cu aceste terte parti specializate pentru orice costuri, cheltuieli, despagubiri etc. si ca nu se vor indrepta sub nicio forma impotriva Star Taxi APP S.R.L., administratorilor, directorilor, angajatilor si/sau consultantilor sai, indiferent de cauza sau teoria juridica pe care s-ar putea intemeia, pentru orice aspecte pecuniare legate de relatia juridica dintre Soferul si/sau Transportatorul, pe de-o parte, si astfel de terte parti specializate, pe de alta parte, sau in legatura cu acestea sau in legatura cu exercitarea de catre Star Taxi APP S.R.L. a oricaror drepturi prevazute in prezentul articol (de exemplu, dreptul de a inceta colaborarea cu o astfel de terta parte sau intrarea in relatii de colaborare cu o alta terta parte si care ar putea genera pentru Sofer si/sau Transportator costuri suplimentare sau obligatii de plata a unor dezdaunari etc. si care vor trebui suportate integral si exclusiv de catre acesti Soferi si/sau Transportatori).

6.12. Soferul si/sau Transportatorul poate onora comenzile cu cardul si daca nu are un pachet de redeventa activ pe cont. Acesta va primi comenzile cu plata in aplicatie (card sau voucher corporate) si dupa expirarea redeventei active pe cont, iar la finalul comenzii din suma pe care o va incasa de la client soferul si/sau Transportatorul declara ca este de acord ca 1 leu (TVA inclus) sa fie compensat cu StarTaxi pentru cursa respectiva.

 1. Obligatiile Soferului si/sau Transportatorului 

7.1. Soferul si/sau Transportarul se obliga fata de Star Taxi APP S.R.L.:

 • sa faca plata redeventelor pre-paid prevazute de art. 6 supra pentru a primi acces si folosi sub licenta Aplicatia Star Taxi;
 • sa urmeze intocmai procedurile de inrolare in Aplicatia Star Taxi si sa puna la dispozitia Star Taxi APP S.R.L. toate datele si inscrisurile solicitate;
 • sa fi obtinut si sa mentina valide toate Autorizatiile de Transport prevazute de legislatia aplicabila pentru furnizarea in conditii legale a Serviciilor de Transport. Pentru toate si orice autorizatii sau documente/informatii furnizate de Sofer si/sau Transportator cu ocazia inregistrarii in Aplicatia Star Taxi, Soferul si/sau Transportarul se obliga cu privire la (a) acuratetea acestora pe intreaga durata a raporturilor contractuale cu Star Taxi APP S.R.L. precum si (b) comunicarea catre Star Taxi APP S.R.L. a tuturor si oricaror modificari ale autoizatiilor si/sau documente/informatii furnizate.
 • sa aduca de indata la cunostinta Star Taxi APP S.R.L. modificarea statului legal referitor la TVA si sa puna la dispozitia Star Taxi APP S.R.L. toate si orice inscrisuri solicitate de Star Taxi APP S.R.L. Soferul si/sau Transporatorul isi asuma in mod expres toate consecintele directe sau indirecte ale nedeclararii sau declararii incomplete sau eronate ale acestor date si descarca in mod expres Star Taxi APP S.R.L. de orice fel de raspundere dedusa din sau in legatura cu aceasta.
 • sa respecte toate si orice cerinte legale;
 • sa furnizeze date si inscrisuri reale, complete si corecte in executarea raporturilor contractuale cu Star Taxi APP S.R.L.
 • sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale Star Taxi APP S.R.L. si sa-i aduca de indata la cunostinta acestuia orice incalcare sau suspiciune de incalcare a drepturilor sale de proprietate intelectuala. Pentru evitarea oricarui dubiu si fara a aduce atingere generalitatii prezentei obligatii, Soferul si/sau Transportatorul se obliga sa respecte (a) toate si orice drepturi de autor relative la Aplicatia Star Taxi sau alte drepturi de autor, in confomitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, (b) drepturile la marcile detinute de Star Taxi APP S.R.L. fie la nivel national, in temeiul Legii nr. 84/1998, fie la nivel comunitar si/sau (c) orice alte drepturi de proprietate intelectuala apartinand Star Taxi App S.R.L sau oricare dintre afiliatii sai;
 • sa nu instraineze dispozitivul pe care este instalată Aplicatia Star Taxi și/sau a datelor de autentificare in Aplicatia Star Taxi unei terțe persoane;
 • sa nu comita niciun fel de fraude cu Aplicatia Star Taxi sau in legatura cu aceasta. Astfel, fara a aduce atingere generalitatii prezentei se interzice in mod expres (a) fraude comise cu aparatul de taxat prin marirea in orice fel a sumei de plata datorate de catre Client, peste suma datorata si calculata prin raportare la toate si orice prevederi legale (b) instalarea pe dispozitivul Soferului a uneia sau mai multor aplicatii informatice sau programe software care intervin sub orice formă în timpul funcționării normale a Aplicatiei Star Taxi, modificând, in tot sau in parte, oricare dintre parametrii Aplicatiei Star Taxi;
 • sa respecte intocmai orice alte obligatii din prezentii Termeni si Conditii.

7.2. Ca o obligatie esentiala fata de Star Taxi APP S.R.L., Soferul si/sau Transportatorul declara si garanteaza ca este singurul raspunzator pentru furnizarea Serviciilor de Transport si se obliga sa dezdauneze integral pe Star Taxi APP S.R.L. in orice situatie in care un Client sau orice terta parte are pretentii de la Star Taxi APP S.R.L. deduse din sau in legatura Serviciile de Transport (i.e. cele legate de contractarea, executarea si/sau terminarea lor).

7.3. Le sunt de asemenea, intezise Soferului si/sau Transportatorului urmatoarele:

 •  sa formuleze declarații injurioase sau calomnioase împotriva Star Taxi APP S.R.L. si/sau afiliatilor sai și/sau cu privire la Aplicatia Star Taxi, direct sau indirect, prin orice canal de comunicare;
 • sa intreprinda acțiuni capabile să dăuneze intereselor Star Taxi APP S.R.L. si/sau afiliatilor sai, direct sau indirect, prin orice mod;
 • sa răspândeasca informații false sau dezinformarea despre activitatea Star Taxi APP S.R.L. si/sau afiliatii sai și despre Aplicatia Star Taxi sau orice alte aplicații puse la dispoziție de acestea;
 • sa adopte poziții publice, în presă sau pe canalele de socializare, ce pot dăuna intereselor Star Taxi APP S.R.L. si/sau afiliatii sai și/sau care au impact negativ asupra oricărei aplicații sau sistem care compune Aplicatia Star Taxi;
 • sa instige sau  sa participe la acțiuni întreprinse de terți împotriva intereselor Star Taxi APP S.R.L. si/sau afiliatilor sai (de ex. acțiuni de boicot);
 • sa aiba un limbaj calomnios sau apt să aducă atingere drepturilor reprezentanților/angajaților/colaboratorilor/asociatilor/benficiarilor reali Star Taxi APP S.R.L. si/sau afiliatilor sai.

7.4. In toate situatiile in care inrolarea Soferului in aplicatie a fost facuta de catre Transportator, urmare a pre-existentei unui raport de prepusenie permis legal intre Transportator si Soferul respectiv, raspunderea oricaruia dintre ei va fi inteleasa ca o raspundere solidara a Soferului si Transportatorului respectiv (in alte cuvinte fara posibilitatea invocarii niciunui benficiu de diviziune sau discutiune etc.).

7.5. In situatia incalcarii vreuneia dintre interdictiile de la art. 7.3. supra se datoreaza de catre Sofer si/sau Transportator cu titlu de clauza penala o penalitate de 5000 [cinci mii] Euro per eveniment, platita la prima si simpla cerere a Star Taxi APP S.R.L..

 1. Limitarea sau interzicerea accesului la Aplicatia Star Taxi

8.1. Star Taxi APP S.R.L. nu este si nu va putea fi interpretata ca facand parte din raporturile contractuale de transport rezultate din licentierea Aplicatiei Star Taxi in conformitate cu prezentii Termenii si Conditii. Contractul de transport se incheie in mod direct si exclusiv intre Sofer si/sau Transportator si Client, Aplicatia Star Taxi facilitand numai posibilitatea Clientului de a angaja in mod direct Serviciile de Transport. Cu toate acestea, Soferul si Transportatorul declara ca inteleg si sunt de acord ca lui Star Taxi APP S.R.L. nu ii poate fi indiferent modul de realizare si prestare a Serviciilor de Transport in conditiile in care acestea se reflecta in mod direct in (i) numarul de descarcari al Aplicatiei Star Taxi si (ii) frecventa utilizarii Aplicatiei Star Taxi. Astfel, avand in vedere toate cele de mai sus, Soferul si Transportatorul se declara de acord ca Star Taxi APP S.R.L., fara a aduce atingere dreptului Star Taxi APP S.R.L. de a rezilia in orice moment contractul cu Soferul si/sau Transportatorul si pe langa acesta, sa aplice un set de sanctiuni ce pot fi sub forma unei suspendari temporare a posibilitatii de a receptiona prin Aplicatia Star Taxi Solicitari de Servicii de Transport (care nu vor depasi 120 de ore pentru abateri individuale si respectiv 240 de ore in situatia in care se comit 2 sau mai multe abateri individuale – situatia de recidiva –  in interval de o saptamana de la prima abatere individuala) sau interzicerea utilizarii Aplicatiei Star Taxi pentru cel mult un an de zile dupa rezilierea de catre Star Taxi APP S.R.L. a contractului cu un anumit Sofer si/sau Transportator. Un Regulament neexhaustiv si care nu limiteaza regimul sanctionatoriu reglementat prin prezentii Termeni & Conditii  dar care numai prezinta cele mai comune abateri este atasat la prezentii Termeni & Conditii, ca parte integranta din acestia si inclusi prin simpla referinta.

8.2. Star Taxi APP S.R.L. poate stabili cu valoare obligatorie un rating mediu minim și un scor minim al activității pe care trebuie să îl atingă și să îl mențină Șoferii si/sau Transportatorii. In situatia in care Soferul si/sau Transportatorul are un rating mediu minim sau un scor minim sub valorile stabilite de Star Taxi APP S.R.L. si  daca, după primirea unei notificări operative din partea Star Taxi App S.R.L. (inclusiv sub forma unui mesaj pe numarul de telefon mobil declarat la inrolare), Soferul si/sau Transportatorul nu creste media rating-ului sau scorul activității până la nivelul minim necesar, în perioada de timp prescrisă, atunci respectivul cont de Șofer si/sau Transportator va fi automat suspendat fie temporar, fie permanent. In masura in care veti considera ca o astfel de suspendare s-a facut din erori de sistem ale Aplicatiei Star Taxi sau in baza unor rating-uri voit false din partea Clientilor sau orice alte elemente de fapt care va disculpa in mod obiectiv sunteti obligati sa notificati in scris catre Star Taxi APP S.R.L. toate aceste aspecte in termen de 24 [douazecisiptaru] de ore de la data inregistrarii/realizarii lor sub sanctiunea netinerii in seama de o astfel de notificare, iar sarcina probarii lor cade exclusiv in sarcina dvs. (i.e. Sofer si/sau Transportator) iar Star Taxi nu va raspunde in niciun fel pentru aplicarea masurilor de suspendare aratate.  

8.3. Soferul si Transportatorul sunt de acord in mod expres ca regimul sanctionatoriu prevazut de art. 8.1. si 8.2. supra sa fie aplicabil si in alte situatii de incalcari ale prezentilor Termeni si Conditii si, fara a aduce atingere generalitatii prezentei clauze, in mod deosebit in situatiile de frauda comise cu ajutorul sau in legatura cu Aplicatia Star Taxi. Toate si orice termene de sanctionare si/sau sanctiuni se vor dubla (i.e. durata, cuantum etc.) atunci cand este vorba de sanctiuni aplicabile pentru curse de transport taxi pentru care s-a optat pentru plata cu cardul/voucher/corporate prin Aplicatia Star Taxi.

8.4. Soferul si Transportatorul sunt de acord in mod expres ca delistarea transportatorului/dispeceratului listati initial sa aiba drept consecinta limitarea si interzicerea accesului la Aplicatia Star Taxi. De asemenea, Soferul si Transportatorul declara si garanteaza ca inteleg si sunt de acord ca o eventuala delistare sa poata interveni oricand, dupa apreciarea Star Taxi APP S.R.L.

8.5. Soferul si Transportatorul sunt de acord in mod expres cu toate si orice actiuni ale Star Taxi APP S.R.L. derulate in raport de aplicarea sau in legatura cu cele prevazute la art. 4 de mai sus. Soferul si Transportatorul sunt de acord in mod expres sa descarce Star Taxi APP S.R.L., afiliatii sai, administratorii si angajatii si/sau consultantii Star Taxi APP S.R.L: de toate si orice raspundere juridica potentiala (intemeiata pe temei contractual sau delictual si indiferent de teoria juridica pe care s-ar putea intemeia).

 1. Declinarea si Limitarea Raspunderii Star Taxi APP S.R.L.

9.1. Furnizarea Aplicatiei Star Taxi de catre Star Taxi APP S.R.L. se face „CA ATARE„, respectiv „ASA CUM ESTE DISPONIBIL„, fara nicio reprezentare sau aprobare si fara vreo garantie, fie ea expresa sau implicita.

9.2. Star Taxi APP S.R.L. si entitatile asociate sau afiliate cu Star Taxi APP S.R.L, inclusiv orice angajat, consultant, avocat, director sau administrator al acestora, nu vor fi raspunzatori pentru nici o pierdere directa, indirecta sau aferenta si pentru nici un fel de prejudicii (incluzand, fara a se limita la: pierderea afacerii sau oportunitatii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgand din sau in legatura cu utilizarea Aplicatiei Star Taxi.

9.3. Star Taxi APP S.R.L nu declara si nu ofera nici o garantie ca Aplicatia Star Taxi va raspunde asteptarilor Soferului si/sau Transportatorului altfel decat s-a prevazut explicit in cadrul prezentilor Termeni si Conditii si nici ca functionalitatea Aplicatiei Star Taxi va fi neintrerupta sau fara erori, ca defectele vor fi corectate sau ca Aplicatia Star Taxi, produsele din cadrul acestei aplicatii sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de virusi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interactioneaza direct sau indirect.

9.4. Star Taxi APP S.R.L si/sau entitatile asociate sau afiliate cu Star Taxi APP S.R.L isi rezerva dreptul de a va refuza oricand accesul (chiar fara preaviz) la Aplicatia Star Taxi si de a nu raspunde pentru utilizarea neautorizata/frauduloasa a Aplicatiei Star Taxi.

9.5. Star Taxi APP S.R.L si/sau entitatile asociate sau afiliate cu Star Taxi APP S.R.L isi rezerva dreptul de a refuza sau de a elimina (chiar fara preaviz) imagini sau texte postate in Aplicatia Star Taxi ori transmise prin mijloacele de comunicare si/sau de utilizare a ofertelor.

9.6. In toate si in orice situatii in care este implicata raspunderea Star Taxi APP S.R.L., toate si orice raspunderi, deduse din prezentii Termeni si Conditii, din orice alta cauza contractuala sau delictuala, si indiferent de teoria sau cauza juridica pe care se sprijina va fi limitata la suma de 200 [doua sute] Euro.

9.7. Star Taxi APP S.R.L nu va raspunde in nicio situatie de forta majora sau caz fortuit.

 1. Comunicari prin Aplicatia Star Taxi
 • Comunicarile dintre Sofer si/sau Transportator si Client

10.1. Soferul si/sau Transportatorul sunt de acord sa furnizeze date de contact telefonic. Cu toate acestea, numai Clientul va putea initia comunicarea cu Soferul si/sau Transportatorul prin telefonul indicat sau direct prin Aplicatia Star Taxi (i.e mesaje tip push notification)

 • Comunicarile dintre Star Taxi APP S.R.L. si Sofer si/sau Transportator

10.2. Soferul si/sau Transportatorul vor permite trimiterea de orice comunicari din partea Star Taxi APP S.R.L. prin:

 • intermediul Aplicatiei Star Taxi;
 • intermediul website-ului StarTaxi (www.startaxi.com)
 • intermediul email la adresa indicata la inrolare in Aplicatia Star Taxi;
 • intermediul telefonului mobil indicat la inrolare in Aplicatia Star Taxi;
 • adresa de domiciliu sau sediu, indicate cu ocazia inregistrarii in Aplicatia Star Taxi sau noua adresa, daca acesta a fost comunicata in mod valid catre Star Taxi APP S.R.L.

10.3. Soferul si/sau Transportatorul vor comunica in mod valid cu Star Taxi APP S.R.L. prin:

 • intermediul Aplicatiei Star Taxi;
 • pentru chestiuni de suport, conform celor aratate in cuprinsul prezentilor Termeni si Conditii in sectiunea referitoare la Serviciile Suplimentare Star Taxi.
 • Alte comunicari din partea unor terte parti

10.4. Soferul si/sau Transportatorul sunt de acord ca prin intermediul Aplicatiei Star Taxi, Star Taxi APP S.R.L. sa faciliteze comunicarile de mesaje comerciale ale unor terte parti prin comunicarea si diseminarea acestora prin intermediul Aplicatiei Star Taxi si sunt de acord sa primeasca astfel de mesaje.

10.5. Star Taxi APP S.R.L. nu este in niciun fel implicata in descrierea continutului unor astfel de mesaje si nu va raspunde in niciun fel de situatii in care astfel de mesaje ale unor terte parti conduc la angajarea oricaror forme de raspundere juridica. Soferul si/sau Transportatorul declara si garanteaza ca inteleg pe deplin toate acestea si sunt intru-totul de acord cu absenta oricarei raspunderi a Star Taxi APP S.R.L.

 1. Drept Aplicabil si Jurisdictie

11.1. Prezentii Termeni si Conditii vor fi guvernati si interpretati exclusiv in conformitate cu legea romana.

11.2. Toate si orice dispute vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente material de la sediul Star Taxi APP S.R.L.

 1. Clauze Finale

12.1. Prezentii Termeni si Conditii reprezinta unica intelegere intre Partile mentionate aici si inlocuieste orice alte acorduri si/sau intelegeri anterioare intre Parti referitoare la obiectul prezentilor Termeni si Conditii.

12.2. Prin conventia expresa a Partilor, nulitatea sau inaplicabilitatea eventuala a unei clauze din Termeni si Conditii este limitata la aceasta si nu afecteaza in nici un caz celelalte dispozitii contractuale. In acest caz, Partile se obliga sa negocieze cu buna credinta in scopul de a stabili o noua dispozitie asupra careia sa existe acord reciproc, care va inlocui dispozitia nula sau inaplicabila si care, cat mai curand posibil, va produce efecte valabile intentiilor exprimate in Termeni si Conditii.

12.3. Nici o renuntare cu privire la orice incalcare sau nerespectare a prezentilor Termeni si Conditii, indiferent daca cealalta Parte are cunostinta de aceasta sau nu, nu va fi considerata renuntare referitoare la orice incalcare ulterioara sau o incalcare de o natura similara sau diferita.

12.4. Neinsistarea de catre o Parte asupra indeplinirii de catre cealalta Parte a oricarei prevederi continute in prezentii Termeni si Conditii nu va fi considerata a fi o renuntare la drepturile Partii mai sus mentionate cu privire la respectivele prevederi.

12.5. (i) Soferul si/sau Transportatorul accepta in mod expres sa renunte la posibilitatea de a invoca teoria impreviziunii in conditiile stabilite de art. 1271 Cod Civil. (ii) De asemenea, Soferul si/sau Transportatorul isi asuma in mod expres si exclusiv toate si orice riscuri legislative (inclusiv cele legate de modalitatea de interpretare a legislatiei astfel cum aceasta este realizata de orice organe din administratia centrala sau locala de stat sau de catre organele judiciare sau instantele de judecata de orice fel). (iii) pe intrega durata de existenta a starii de pandemie COVID -19, Soferul si/sau Transportatorul declara in mod expres ca au inteles pe deplin impactul pe care aceasta il are sau l-ar putea avea atat in ce priveste incheierea contractului cu Star Taxi APP S.R.L. (prin acceptarea Termenilor & Conditiilor) cat si in ceea ce priveste executarea contractului cu Star Taxi APP S.R.L. si ca isi asuma eventualele consecinte negative ce ar putea rezulta, fortuit sau nu, din existenta starii de pandemie COVID -19.

12.6. Soferul si/sau Transportatorul declara in mod expres ca au inteles pe deplin si accepta intocmai clauzele din prezentii Termeni si Conditii.

12.7. In situatia in care Soferul si/sau Transportatorul au beneficiat anterior de (i) SIM card si/sau respectiv (ii) terminal mobil (smart phone) puse la dispozitie de catre Star Taxi APP S.R.L. urmeaza sa se aplice si acestora prezentii Termeni si Conditii cu precizarea ca in ceea priveste prevederile exprese din contractele incheiate initial relative la (i) SIM-uri si/sau (ii) terminale mobile se vor aplica in continuare. Soferii si/sau Transportatorii care nu inteleg sa accepte cele aratate anterior pot solicita in scris catre Star Taxi APP S.R.L. denuntarea unilaterala a contractelor incheiate si returnarea SIM-urilor si/sau terminalelor mobile primite in termen de maxim 30 [treizeci] de zile de la data acceptarii prezentilor Termeni si Conditii, prin derogare de la orice alte prevederi contrare din prezentii Termeni si Conditii. In situatia in care Soferii si/sau Transportatorii nu isi exprima in scris intentia de denuntare in termenul de 30 [treizeci] de zile aratat, se considera ca acestia au acceptat oferta prevazuta de prezentii Termeni si Conditii.

12.8. Prezentii Termeni si Conditii se completeaza cu:

Anexa nr. 1. – Politica de Confidentialitate

Anexa nr. 2. – Procedura si termenii pentru Platile cu cardul

Anexa nr.3. – Regulament

Anexa nr. 4 – Preturi pachete StarTaxi Driver Bucuresti

Anexa nr. 5 – Preturi pachete StarTaxi Driver National