Actualizat la: 25/04/2023

Procedura si termenii pentru Platile cu cardul

Va multumim pentru interesul aratat pentru aplicatia Star Taxi App dezvoltat si operat de catre societatea Star Taxi App srl.
Pe toata durata folosirii aplicatiei Star Taxi va obligati sa respectati urmatorii termeni si conditii:

Sectiunea A – Consideratii Generale

Art.1. Star Taxi APP S.R.L., ca o facilitate suplimentara, de natura sa faca mai atractiva folosirea Aplicatiei Star Taxi a introdus plata cu cardul, prin intermediul Aplicatiei Star Taxi, pentru Serviciile de Transport realizate prin folosinta Aplicatiei Star Taxi.

Art.2. Soferul si/sau Transportatorul declara in mod expres ca inteleg pe deplin si accepta ca Star Taxi APP S.R.L. favorizeaza plata cu cardul prin Aplicatia Star Taxi astfel ca va putea sa introduca un sistem de incurajarea a platilor cu cardul, inclusiv prin introducerea unor parametri ce favorizeaza pe acei Soferi care accepta plata cu cardul sau orice alte facilitati de ordin tehnic si/sau economic pe care le va crede de cuviinta.

Art.3. Termenii si Conditiile se aplica integral, inclusiv in situatiile in care Serviciile de Transport implica acceptarea platilor cu card-ul prin Aplicatia Star Taxi.

Sectiunea B – Aderarea la o Platforma de Plata

Art.4. Soferul si/sau Transportatorul declara ca inteleg si accepta faptul ca implementarea platii cu cardul prin Aplicatia Star Taxi presupune in mod necesar ca atat Soferul si/sau Transportatorul precum si Star Taxi APP S.R.L. sa adere la o platforma de plata (in continuare denumita „Platforma de Plata”), aleasa de catre Star Taxi APP S.R.L., de principiu o terta parte, care asigura serviciul de colectare a platilor in temeiul unor contracte directe incheiate de operatorul Platformei de Plata cu Soferul si/sau Transportatorul si respectiv Star Taxi APP S.R.L.

Art.5. Soferul si/sau Transportatorul declara ca inteleg si accepta ca Star Taxi APP S.R.L. poate decide in orice moment sa foloseasca o alta Platforma de Plata, dupa cum va crede de cuviinta, iar o astfel de schimbare nu poate atrage niciun fel de obligatii de plata de catre Star Taxi APP S.R.L. fata de Sofer si/sau Transportator a oricaror despagubiri, acoperiri de costuri (eventual costuri suplimentare sau despagubiri de plata in situatia mutarii la o alta Platforma de Plata) sau orice alte consideratie de ordin financiar, indiferent de cauza juridica sau teoria juridica pe care s-ar putea intemeia o eventuala solicitare de plata. Art. 6.11. din Termeni  & Conditii se vor aplica pe deplin.

Sectiunea C – Incuviintarea de auto-facturare 

Art.6. Avand in vedere cerintele de implementare optima a platilor cu cardul prin Aplicatia Star Taxi dar si in considerarea oricaror alte obligatii de plati prevazute de Termeni si Conditii, partile inteleg sa stabileasca un regim de auto-facturare ce este realizat de catre Star Taxi APP S.R.L. in urmatoarele conditii:

  • Soferul si/sau Transportatorul acorda Star Taxi APP S.R.L. in conformitate cu prevederile 319 alin. (18) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (in continuare denumit “Codul Fiscal”), dreptul de a emite, in numele si in contul Soferului si/sau Transportatorului, facturile (in continuare denumite „Facturile”) aferente oricaror operatiuni/tranzactii comerciale ce fac obiectul Termenilor si Conditiilor  prezente si care dau un drept de facturare pentru Sofer si/sau Transportator si care au drept debitor pe Star Taxi APP S.R.L.
  • Prin acceptara prezentei Anexe, Soferul si/sau Transportatorul imputerniceste si autorizeaza Star Taxi APP S.R.L. in mod expres sa emita Facturile in numele si in contul sau/lor, obligandu-se, totodata, sa nu emita el/ei insusi/insisi facturi pentru aceleasi operatiuni sau tranzactii pentru care a imputernicit Star Taxi APP S.R.L. sa emita Facturile.
  • Facturile vor fi intocmite de catre Star Taxi APP S.R.L. in stricta conformitate cu prevederile Codului Fiscal si ale Normelor metodologice, ale instructiunilor emise in aplicarea prevederilor Codului Fiscal si/sau ale oricaror alte norme legale sau de reglementare in vigoare aplicabile in materie.
  • Soferul si/sau Transportatorul sunt obligati sa puna la dispozitia Star Taxi APP S.R.L.toate informatiile necesare intocmirii Facturilor de catre Star Taxi APP S.R.L. (CUI, cod de inregistrare in scop de TVA, nr. inregistrare Registrul Comertului, denumire, forma juridica, sediu social, capital social, informatii privind aplicarea sistemului de TVA la incasare) si datele de contact (adresa de corespondenta si adresa electronica). In masura in care astfel de date sunt modificate sau invalidate in orice fel, Soferul si/sau Transportatorul sunt obligati sa aduca la cunostinta Star Taxi APP S.R.L., in mod complet, toate aceste modificari.
  • Orice alte obligatii instituite de Codul Fiscal sau orice alta lege (in sens general) cu privire la gestionarea documentelor financiar-contabile aferente livrarii de marfuri sau furnizarii de servicii cad in sarcina exclusiva a Soferului si/sau Transportatorului (inclusiv, dar nu limitat la, obligatia inregistrarii Facturilor intr-un jurnal special de vanzari).
  • Prin acceptara prezentei Anexe, Soferul si/sau Transportatorul il mandateaza in mod expres si irevocabil pe Star Taxi APP S.R.L. sa aloce si sa gestioneze corespunzator numerele aferente Facturilor emise in numele si in contul sau/lor.
  • Toate si orice Facturi vor fi disponibile de principiu in contul deschis in Aplicatia Star Taxi pentru fiecare Sofer si/sau Transportator. Toate si orice neregularitati trebuie comunicate de catre Sofer si/sau Transportator in termen de maxim 2 [doua] zile de la data la care Facturile sunt disponibile in contul Soferului si/sau Transportatorului in caz contrar, Facturile fiind considerate pe deplin valide si accepate de catre Sofer si/sau Transportator.
  • Star Taxi APP S.R.L., in masura maxima permisa de lege si cu respectarea oricaror cerinte legale imperative, poate renunta la sistemul de auto-facturare descris mai sus, cu privire la una, o parte sau la toate obligatiile de plata ce fac obiectul Facturilor.
  • Prezentul acord de auto-facturare este pe deplin aplicabil pe intreaga durata de aplicabilitate a Termenilor si Conditiilor daca nu cumva a fost denuntat unilateral, in tot sau in parte, in confomitate cu prevederile (viii) supra de catre Star Taxi APP S.R.L. printr-un preaviz trimis cu 5 [cinci] zile mai inainte sa produca efecte.

Sectiunea D – Nemodificarea contractului de transport

Art.7. Prin plata cu card-ul prin Aplicatia Star Taxi nu se modifica si nu se doreste in niciun fel a se modifica tipul si natura relatiei contractuale dintre Sofer si/sau Transportator, pe de-o parte, si Client, pe de alta parte. Astfel, contractul de transport se va considera incheiat in continuare exclusie intre Sofer si/sau Transportator, pe de-o parte, si Client, pe de alta parte. Plata transportului de taxi prin Aplicatia Star Taxi obliga in continuare pe Sofer si/sau Transportator la respectarea deplina a Legii nr. 38/2003 si a legislatiei de profil si astfel, debitarea card-ului Clientului se va face exlusiv cu suma de plata inregistrata la terminarea cursei de aparatul de taxat.

Sectiunea E – Facilitati

Art.8. Star Taxi APP S.R.L. considera ca plata cu card-ul prin Aplicatia Star Taxi a serviciilor de transport taxi reprezinta o modalitate moderna si sigura de realizare a platilor serviciilor de transport taxi si ca atare isi propune sa o incurajeze. Cu titlu discretionar, fara ca in acest fel sa se creeze sau sa interpreteze in viitor ca s-ar putea crea orice fel de drepturi, Star Taxi APP S.R.L. va suporta costurile cu serviciile de transport intermediate prin intermediul Aplicatiei Star Taxi si pentru care Clientul optase in favoarea platii cu card-ul prin Aplicatia Star Taxi, in masura in care pltaforma de plata cu card-ul implicata in decontarea respectivelor tranzactii cu card-ul atesta ca acestea nu au fost confirmate nici dupa 60 [saizeci] de zile de la data realizarii respectivelor curse de taxi. Contravaloarea acestor curse neconfirmate la plata cu cardu-ul vor fi suportate de Star Taxi APP S.R.L. care va credita Soferii si/sau Transportatorii in termen de 30 [treizeci] zile de la primirea atestarii corespunzatoare din partea platformei de plata cu cardul.

Art.9. Star Taxi APP S.R.L. poate retrage in orice moment facilitatea de spijin prevazuta de art. 8 supra, Soferul si/sau Transportatorul avand obligatia sa se intereseze la Star Taxi APP S.R.L. cu privire la disponibilitatea acestui tip de facilitate.

Art.10. Soferul si/sau Transportatorul declara ca a inteles faptul ca odata inrolat pentru optiunea de plata card prin Aplicatia Star Taxi acesta nu mai poate fi dezactivat de la aceasta optiune. In situatia in care soferul doreste sa isi dezactiveze aceasta optiune din motive ce tin de angajatorul acestuia soferul poate folosi din nou aplicatia StarTaxi doar in momentul in care isi gaseste un alt acceptator de plata card.

Aici gasiti procedura preluare comenzi card StarTaxi si detalii despre aceasta optiune.